Truy cập

Hôm nay:
3649
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35690
Tháng này:
107263
Tất cả:
5324920

Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, GPMB và thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Sáng ngày 01/6/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, GPMB và thu ngân sách nhà nước năm 2023.Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

HN trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, GPMB và thu ngân sách nhà nước năm 2023 1.jpg


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hoá thị xã có các đồng chí: Đào Vũ Việt – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; cùng đại diện các phòng, ban, ngành có liên quan và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là 13.530,59 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 13.045,441 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch. Tính đến ngày 29/5/2023 giá trị giải ngân là 3.706 tỷ đồng bằng 28,4% KH giao chi tiết.

Nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, toàn tỉnh có 52 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh, trong đó có 23 chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% KH; 43 dự án đã giải ngân đạt 100% KH với số vốn là 284,695 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; 4 dự án khó khăn vì giá vật liệu tăng cao; 1 dự án khó khăn trong công tác phối hợp giữa các đơn vị; 18 dự án khó khăn, vướng mắc khác; 4 dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.Cùng với đó, công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Đến nay, còn 61 dự án chưa được quyết định đầu tư. Một số dự án sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, khi tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt điều chỉnh dự án lại phát sinh một số nội dung không phù hợp, phải tiếp tục trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện…

Thảo luận tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung vào những khó khăn,vướng mắc trong: GMB; thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; giá vật liệu cao, chưa sát với tình tình thực tế và nguồn cung vật liệu khan hiếm; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn -Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành của chính quyền, của các ngành, các địa phương, sự đồng thuận vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn 7,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước, đây là tín hiệu đáng mừng; Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đã giao vốn và đang tập trung thực hiện; các Chương trình mục tiêu quốc gia với khối lượng công việc nhiều, song đã hoàn tất các thủ tục để giải ngân giao vốn; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào các lĩnh vực trong 7 tháng cuối năm 2023 như: Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/11 đạt 90%, đến ngày 30/12 đạt 100% vốn được giao; các dự án lớn cần phải đẩy nhanh tiến độ giao đất, công tác giải phóng mặtbằng cần xúc tiến khẩn trương… góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến của Tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã đã nêu tình hình thực hiện các chỉ số thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thị xã 5 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đề nghị các phòng, ban UBND thị xã, các ngành liên quan và các phường, xã cần rà soát cụ thể các chỉ tiêu đã đạt được, chưa đạt đạt được, có giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng chí lưu ý các phường, xã xác định nguồn gốc sử dụng đất phục vụ GPMB cần nhanh, chính xác; Chi cục Thuế Khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung rà soát lại các nguồn thu, sắc thuế; phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn các phường, xã rà roát lại các dự án đầu tư công trung hạn…

Nguyễn Tới

Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, GPMB và thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Sáng ngày 01/6/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, GPMB và thu ngân sách nhà nước năm 2023.Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

HN trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, GPMB và thu ngân sách nhà nước năm 2023 1.jpg


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hoá thị xã có các đồng chí: Đào Vũ Việt – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; cùng đại diện các phòng, ban, ngành có liên quan và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là 13.530,59 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 13.045,441 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch. Tính đến ngày 29/5/2023 giá trị giải ngân là 3.706 tỷ đồng bằng 28,4% KH giao chi tiết.

Nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, toàn tỉnh có 52 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh, trong đó có 23 chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% KH; 43 dự án đã giải ngân đạt 100% KH với số vốn là 284,695 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; 4 dự án khó khăn vì giá vật liệu tăng cao; 1 dự án khó khăn trong công tác phối hợp giữa các đơn vị; 18 dự án khó khăn, vướng mắc khác; 4 dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.Cùng với đó, công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Đến nay, còn 61 dự án chưa được quyết định đầu tư. Một số dự án sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, khi tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt điều chỉnh dự án lại phát sinh một số nội dung không phù hợp, phải tiếp tục trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện…

Thảo luận tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung vào những khó khăn,vướng mắc trong: GMB; thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; giá vật liệu cao, chưa sát với tình tình thực tế và nguồn cung vật liệu khan hiếm; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn -Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành của chính quyền, của các ngành, các địa phương, sự đồng thuận vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn 7,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước, đây là tín hiệu đáng mừng; Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đã giao vốn và đang tập trung thực hiện; các Chương trình mục tiêu quốc gia với khối lượng công việc nhiều, song đã hoàn tất các thủ tục để giải ngân giao vốn; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào các lĩnh vực trong 7 tháng cuối năm 2023 như: Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/11 đạt 90%, đến ngày 30/12 đạt 100% vốn được giao; các dự án lớn cần phải đẩy nhanh tiến độ giao đất, công tác giải phóng mặtbằng cần xúc tiến khẩn trương… góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến của Tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã đã nêu tình hình thực hiện các chỉ số thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thị xã 5 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đề nghị các phòng, ban UBND thị xã, các ngành liên quan và các phường, xã cần rà soát cụ thể các chỉ tiêu đã đạt được, chưa đạt đạt được, có giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng chí lưu ý các phường, xã xác định nguồn gốc sử dụng đất phục vụ GPMB cần nhanh, chính xác; Chi cục Thuế Khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung rà soát lại các nguồn thu, sắc thuế; phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn các phường, xã rà roát lại các dự án đầu tư công trung hạn…

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC