Truy cập

Hôm nay:
3734
Hôm qua:
4506
Tuần này:
3734
Tháng này:
79934
Tất cả:
6326682

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/1/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Sáng ngày 28/2/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 05/KH - UBND ngày 15/1/2023 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) trong tình hình mới

Hội nghị trực tuyến  sơ kết 1 năm triển khai  kh số 05.JPG

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Tỉnh, chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của Tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ đầu cầu UBND Tỉnh đến các điểm cầu UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong Tỉnh.

Tham dựtại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Mai Thế Trị -Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Thị xã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH Thị xã; Trưởng Công an Thị xã; PhóTrưởng Công an phụ trách công tác PCCC; Chủ tịch UB Mặt trân Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Thị xã.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh đã trình bày Báo cáo sơ kết 01 nămthực hiệnKếhoạch số 05/KH-UBND ngày 15/1/2023 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Triển khai kế hoạch sô 58/KH-BCA-C07 ngày 2/2/2024 Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024; Triển khai kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 8/2/2024 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

Thảo luận tại Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn trong công tác PCCC, CNCH. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp, quyết liệt và khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC, CNCH với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác PCCC và CNCH, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Công an Tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh và đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2024 của UBND Tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu cho các đơn vị để đạt được mục đích, yêu cầu mà Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về công tác PCCC và CNCH đến từng khu dân cư, người dân, cơ sở sản xuất. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Công an Tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác PCCC đến các cơ sở doanh điện năng, xăng dầu và các nhà máy sử dụng nhiều lao động.

Các Sở, Ban, ngành liên quan, địa phương chấn chỉnh các hoạt động cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động cho cơ sở phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về PCCC mới được cấp phép, nghiệm thu xây dựng, cấp phép hoạt động. Rà soát các công trình, trụ sở chưa bàn giao, chưa nghiệm thu được về xây dựng do không thực hiện các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng ban đầu để có biện pháp khắc phục đảm bảo theo quy định.

Tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư, trong đó tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho mọi thành viên hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy xách tay. Trong quý II/2023, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 05/KH-UBND của UBND tỉnh.Ngay sau hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ban, ngành cấp Tỉnh rà soát, bám sát các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 05/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, đại diện Văn phòng UBND Tỉnh đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/1/2023 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tácphòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới .

Phạm Liên

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/1/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Sáng ngày 28/2/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 05/KH - UBND ngày 15/1/2023 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) trong tình hình mới

Hội nghị trực tuyến  sơ kết 1 năm triển khai  kh số 05.JPG

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Tỉnh, chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của Tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ đầu cầu UBND Tỉnh đến các điểm cầu UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong Tỉnh.

Tham dựtại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Mai Thế Trị -Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Thị xã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH Thị xã; Trưởng Công an Thị xã; PhóTrưởng Công an phụ trách công tác PCCC; Chủ tịch UB Mặt trân Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Thị xã.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh đã trình bày Báo cáo sơ kết 01 nămthực hiệnKếhoạch số 05/KH-UBND ngày 15/1/2023 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Triển khai kế hoạch sô 58/KH-BCA-C07 ngày 2/2/2024 Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024; Triển khai kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 8/2/2024 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

Thảo luận tại Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn trong công tác PCCC, CNCH. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp, quyết liệt và khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC, CNCH với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác PCCC và CNCH, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Công an Tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh và đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2024 của UBND Tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu cho các đơn vị để đạt được mục đích, yêu cầu mà Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về công tác PCCC và CNCH đến từng khu dân cư, người dân, cơ sở sản xuất. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Công an Tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác PCCC đến các cơ sở doanh điện năng, xăng dầu và các nhà máy sử dụng nhiều lao động.

Các Sở, Ban, ngành liên quan, địa phương chấn chỉnh các hoạt động cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động cho cơ sở phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về PCCC mới được cấp phép, nghiệm thu xây dựng, cấp phép hoạt động. Rà soát các công trình, trụ sở chưa bàn giao, chưa nghiệm thu được về xây dựng do không thực hiện các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng ban đầu để có biện pháp khắc phục đảm bảo theo quy định.

Tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư, trong đó tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho mọi thành viên hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy xách tay. Trong quý II/2023, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 05/KH-UBND của UBND tỉnh.Ngay sau hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ban, ngành cấp Tỉnh rà soát, bám sát các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 05/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, đại diện Văn phòng UBND Tỉnh đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/1/2023 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tácphòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới .

Phạm Liên

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC