Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 tỉnh

Chiều 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

HNTT.JPG


Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và Thiếu tướng Trần Phú Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trìtại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn. Tham dự có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã cùng các thành viên Tổ công tác Đề án 06 Thị xã và Tổ Trưởng, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 xã, phường.

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBNDcấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu; các sở, ngành liên quan đã triển khai 11/14 dịch vụ công theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang đượctriển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã có nhiều tham luận làm rõ kết quả đạt được cũng như hạn chế trong thực hiện Đề án số 06, đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án còn chưa đầy đủ, vẫn xem việc thực hiện Đề án là của lực lượng Công an; Việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể; Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên, cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát các nhiệm vụ của Đề án 06 tại Kế hoạch số 32 ngày 11/2/2022 của UBND tỉnh, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ được phân công thực hiện theo lộ trình.Các sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, tập trung ưu tiên nguồn lực trong việc triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp; rà soát, bố trí đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06, coi đây là bước đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ban ngành cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu.
Nguyễn Tới

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 tỉnh

Đăng lúc: 19/06/2022 22:28:21 (GMT+7)

Chiều 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

HNTT.JPG


Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và Thiếu tướng Trần Phú Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trìtại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn. Tham dự có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã cùng các thành viên Tổ công tác Đề án 06 Thị xã và Tổ Trưởng, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 xã, phường.

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBNDcấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu; các sở, ngành liên quan đã triển khai 11/14 dịch vụ công theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang đượctriển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã có nhiều tham luận làm rõ kết quả đạt được cũng như hạn chế trong thực hiện Đề án số 06, đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án còn chưa đầy đủ, vẫn xem việc thực hiện Đề án là của lực lượng Công an; Việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể; Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên, cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát các nhiệm vụ của Đề án 06 tại Kế hoạch số 32 ngày 11/2/2022 của UBND tỉnh, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ được phân công thực hiện theo lộ trình.Các sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, tập trung ưu tiên nguồn lực trong việc triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp; rà soát, bố trí đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06, coi đây là bước đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ban ngành cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC