Truy cập

Hôm nay:
1979
Hôm qua:
2956
Tuần này:
7147
Tháng này:
11940
Tất cả:
5339980

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022

Sáng ngày 23/9/2022, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 592 điểm cầu trên toàn tỉnh. Dự hội nghị tại đầu cầu Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh.

Cap nhap VB.JPG


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; các đồng chí Thường trực Thị ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thị xã; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng, Phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp thị xã; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng: Tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại đã trở thành giá trị truyền thống, tinh thần quý báu của Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, vì vậy cần phải tiếp tục khơi dậy để xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Để Thanh Hóa phát triển, Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa cần khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên ở mỗi đảng viên và Nhân dân, xem đó là cội nguồn sức mạnh, trước hết mỗi đồng chí đảng viên trong Đảng bộ tỉnh dù ở cương vị nào, làm gì, hãy gương mẫu, nhân lên tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại chỉ có thể được phát huy trên nền tảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân...

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã nêu các giải pháp phát huy có hiệu quả tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong thời kỳ mới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã dành tình cảm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chuyên đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại” là chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, là sự vận dụng sáng tạo quan điểm về định hướng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì vậy, để việc học tập chuyên đề đạt kết quả, có tác động mạnh mẽ trong xã hội, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề này, để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bằng hình thức phù hợp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bằng những việc làm, phần việc cụ thể; chuyển hóa tinh thần của hội nghị thành hành động, cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Tới

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022

Sáng ngày 23/9/2022, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 592 điểm cầu trên toàn tỉnh. Dự hội nghị tại đầu cầu Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh.

Cap nhap VB.JPG


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; các đồng chí Thường trực Thị ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thị xã; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng, Phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp thị xã; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng: Tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại đã trở thành giá trị truyền thống, tinh thần quý báu của Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, vì vậy cần phải tiếp tục khơi dậy để xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Để Thanh Hóa phát triển, Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa cần khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên ở mỗi đảng viên và Nhân dân, xem đó là cội nguồn sức mạnh, trước hết mỗi đồng chí đảng viên trong Đảng bộ tỉnh dù ở cương vị nào, làm gì, hãy gương mẫu, nhân lên tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại chỉ có thể được phát huy trên nền tảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân...

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã nêu các giải pháp phát huy có hiệu quả tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong thời kỳ mới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã dành tình cảm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chuyên đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại” là chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, là sự vận dụng sáng tạo quan điểm về định hướng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì vậy, để việc học tập chuyên đề đạt kết quả, có tác động mạnh mẽ trong xã hội, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề này, để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bằng hình thức phù hợp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bằng những việc làm, phần việc cụ thể; chuyển hóa tinh thần của hội nghị thành hành động, cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC