Họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCCOP.

Sáng ngày 28/6/2022, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng.

OCCOP.jpg


Tham dự, có các thành viên trong Hội đồng và 2 chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022.

Tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thị xã Bỉm Sơn năm 2022 có 2 hồ sơ sản phẩm của 2 chủ thể, gồm: Cá kho niêu Hà Hoa của chủ thể Mai Việt Hà (thôn 1, xã Quang Trung); Giò Tiến Quý của chủ thể Phạm Trần Tiến (số nhà 268B, đường Bà Triệu, khu phố 1, phường Bắc Sơn).

Tại hội nghị, sau khi các chủ thể trình bày, giới thiệu về sản phẩm, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá về mẫu mã, chất lượng, quy cách đóng gói, khả năng mở rộng thị trường của các sản phẩm. Đồng thời, rà soát, chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP. Theo đó, các sản phẩm: Cá kho niêu Hà Hoa và Giò Tiến Quý có xu hướng phát triển tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường;các thành viên Hội đồng đánh giá2 sản phẩm này đạt từ 65-69 điểm, tương đương sản phẩm 3 sao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt giao phòng Kinh tế chủ trì tiếp tục phối hợp với các cơ sở sản xuất, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm để trình UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng cấp tỉnh; đề nghị chủ cơ sở Cá kho niêu Hà Hoa và chủ cơ sở Giò Tiến Quý chuẩn bị tốt các nội dung để tham gia dự thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh sắp tới.
Nguyễn Tới

Họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCCOP.

Đăng lúc: 28/06/2022 22:19:48 (GMT+7)

Sáng ngày 28/6/2022, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng.

OCCOP.jpg


Tham dự, có các thành viên trong Hội đồng và 2 chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022.

Tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thị xã Bỉm Sơn năm 2022 có 2 hồ sơ sản phẩm của 2 chủ thể, gồm: Cá kho niêu Hà Hoa của chủ thể Mai Việt Hà (thôn 1, xã Quang Trung); Giò Tiến Quý của chủ thể Phạm Trần Tiến (số nhà 268B, đường Bà Triệu, khu phố 1, phường Bắc Sơn).

Tại hội nghị, sau khi các chủ thể trình bày, giới thiệu về sản phẩm, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá về mẫu mã, chất lượng, quy cách đóng gói, khả năng mở rộng thị trường của các sản phẩm. Đồng thời, rà soát, chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP. Theo đó, các sản phẩm: Cá kho niêu Hà Hoa và Giò Tiến Quý có xu hướng phát triển tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường;các thành viên Hội đồng đánh giá2 sản phẩm này đạt từ 65-69 điểm, tương đương sản phẩm 3 sao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt giao phòng Kinh tế chủ trì tiếp tục phối hợp với các cơ sở sản xuất, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm để trình UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng cấp tỉnh; đề nghị chủ cơ sở Cá kho niêu Hà Hoa và chủ cơ sở Giò Tiến Quý chuẩn bị tốt các nội dung để tham gia dự thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh sắp tới.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC