Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Áo dài của Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phát động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021 từ ngày 14/10 - 20/10/2021.

Ao dai.jpg


Để “Tuần lễ áo dài Việt Nam” nhận được sự hưởng ứng, tạo tính lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn vận động cán bộ hội, hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức, nữ thanh niên trên địa bàn hưởng ứng sự kiện bằng hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp với với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, nơi công tác, đảm bảo an toàn trong bối cảnh Covid-19. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của “Tuần lễ Áo dài” nhằm khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khẳng định áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam.

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” từ ngày 14/10-20/10/2021 là một trong các nội dung chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Nguyễn Tới

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Đăng lúc: 12/10/2021 17:22:50 (GMT+7)

Nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Áo dài của Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phát động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021 từ ngày 14/10 - 20/10/2021.

Ao dai.jpg


Để “Tuần lễ áo dài Việt Nam” nhận được sự hưởng ứng, tạo tính lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn vận động cán bộ hội, hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức, nữ thanh niên trên địa bàn hưởng ứng sự kiện bằng hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp với với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, nơi công tác, đảm bảo an toàn trong bối cảnh Covid-19. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của “Tuần lễ Áo dài” nhằm khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khẳng định áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam.

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” từ ngày 14/10-20/10/2021 là một trong các nội dung chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC