Truy cập

Hôm nay:
782
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15306
Tháng này:
176610
Tất cả:
5598957

Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thị xã năm 2024.

UBND Thị xã vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thị xã năm 2024.

AN-TOAN-THUC-PHAM-LA-GI.jpg
Theo đó, trong năm 2024, công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm sẽ tập trung vào các nội dung: Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, thị xã giao, công tác duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đối với các xã phường vào 2 đợt Quý III và Quý IV; Kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, mùa du lịch, tết Trung thu. Ngoài ra, sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ sở thực phẩm khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm Văn phòng điều phối Thị xã, phòng kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND và các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tuân thủ trình tự, đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra; không sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ sở. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thì đề xuất Chủ tịch UBND Thị xã xử lý kỷ luật; nếu phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có vi phạm về an toàn thực phẩm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nghĩa

Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thị xã năm 2024.

UBND Thị xã vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thị xã năm 2024.

AN-TOAN-THUC-PHAM-LA-GI.jpg
Theo đó, trong năm 2024, công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm sẽ tập trung vào các nội dung: Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, thị xã giao, công tác duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đối với các xã phường vào 2 đợt Quý III và Quý IV; Kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, mùa du lịch, tết Trung thu. Ngoài ra, sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ sở thực phẩm khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm Văn phòng điều phối Thị xã, phòng kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND và các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tuân thủ trình tự, đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra; không sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ sở. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thì đề xuất Chủ tịch UBND Thị xã xử lý kỷ luật; nếu phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có vi phạm về an toàn thực phẩm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC