Truy cập

Hôm nay:
530
Hôm qua:
8530
Tuần này:
9060
Tháng này:
111519
Tất cả:
6525836

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

UBND Thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

Theo đó, mục tiêu của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an ninh, ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 được triển khai từ ngày 15/4 đến ngày 15/5 trên phạm vi toàn thị xã. Lễ phát động được thực hiện ở cả 2 cấp thị xã và xã phường. Thời gian tổ chức trước ngày 20/4.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sơ sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Khi phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.

Cùng với công tác kiểm tra, thị xã, các xã phường, cơ quan, đơn vị liên quan, UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp sẽ triển khai chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm; thay đổi thói quen tiêu dùng, tẩy chay các sản phẩm, hàng hoá không đảm bảo an toàn.

Hà Nghĩa

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

UBND Thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

Theo đó, mục tiêu của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an ninh, ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 được triển khai từ ngày 15/4 đến ngày 15/5 trên phạm vi toàn thị xã. Lễ phát động được thực hiện ở cả 2 cấp thị xã và xã phường. Thời gian tổ chức trước ngày 20/4.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sơ sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Khi phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.

Cùng với công tác kiểm tra, thị xã, các xã phường, cơ quan, đơn vị liên quan, UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp sẽ triển khai chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm; thay đổi thói quen tiêu dùng, tẩy chay các sản phẩm, hàng hoá không đảm bảo an toàn.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC