Truy cập

Hôm nay:
3502
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35543
Tháng này:
107116
Tất cả:
5324773

Kế hoạch xây dựng mô hình Công nhân môi trường Chiến sỹ tuần tra.

UBND Thị xã vừa ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình Công nhân môi trường Chiến sỹ tuần tra.

moitruong1.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của việc xây dựng mô hình là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cacsr hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tạo cơ chế phối hợp giữa Công an Thị xã với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong công nhân môi trường; động viên, hướng dẫn lực lượng công nhân tích cực, chủ động phát hiện các nguồn tin về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để cung cấp cho lực lượng công an, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh tội phạm.

Hoạt động của mô hình tập trung vào các nội dung: Lực lượng công nhân môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sẽ chủ động phát hiện các nguồn tin về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để cung cấp cho lực lượng công an, giúp việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tện nạn xã hội đạt hiệu quả. Lực lượng công an bên cạnh việc phối hợp vận động công nhân môi trường chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị; có phương án tiếp cận, sử dụng các nguồn tin do công nhân môi trường cung cấp và bảo vệ người cung cấp tin; bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến công nhân môi trường.

Kế hoạch cũng đưa ra các biện pháp thực hiện Mô hình, gồm: Công tác chuẩn bị; tuyên truyền; xây dựng quy chế hoạt động và cơ chế giám sát của mô hình; tổ chức lễ ra mắt; tổ chức hoạt động và chế độ sinh hoạt, sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

Để Kế hoạch được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Thị xã sẽ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho công nhân môi trường tham gia Mô hình. Hoạt động của Mô hình được triển khai tại các địa bàn Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn đang bố trí công nhân làm nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hà Nghĩa

Kế hoạch xây dựng mô hình Công nhân môi trường Chiến sỹ tuần tra.

UBND Thị xã vừa ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình Công nhân môi trường Chiến sỹ tuần tra.

moitruong1.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của việc xây dựng mô hình là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cacsr hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tạo cơ chế phối hợp giữa Công an Thị xã với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong công nhân môi trường; động viên, hướng dẫn lực lượng công nhân tích cực, chủ động phát hiện các nguồn tin về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để cung cấp cho lực lượng công an, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh tội phạm.

Hoạt động của mô hình tập trung vào các nội dung: Lực lượng công nhân môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sẽ chủ động phát hiện các nguồn tin về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để cung cấp cho lực lượng công an, giúp việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tện nạn xã hội đạt hiệu quả. Lực lượng công an bên cạnh việc phối hợp vận động công nhân môi trường chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị; có phương án tiếp cận, sử dụng các nguồn tin do công nhân môi trường cung cấp và bảo vệ người cung cấp tin; bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến công nhân môi trường.

Kế hoạch cũng đưa ra các biện pháp thực hiện Mô hình, gồm: Công tác chuẩn bị; tuyên truyền; xây dựng quy chế hoạt động và cơ chế giám sát của mô hình; tổ chức lễ ra mắt; tổ chức hoạt động và chế độ sinh hoạt, sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

Để Kế hoạch được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Thị xã sẽ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho công nhân môi trường tham gia Mô hình. Hoạt động của Mô hình được triển khai tại các địa bàn Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn đang bố trí công nhân làm nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC