Khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thị xã

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tình trạng chậm trích nộp, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội của địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn về trật tự, an toàn xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn, tính đến ngày 30/4/2022, trên địa bàn thị xã có 45 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là Bảo hiểm) với tổng số tiền nợ lên đến trên 45,15 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chỉ đạo tại văn bản số 1420/UBND-LĐTBXH ngày 18/5/2022, Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn yêu cầu:

Giám đốc các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành pháp luật về bảo hiểm; dành nguồn kinh phí để trích nộp bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng bảo hiểm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND thị xã về tình trạng chậm trích nộp, nợ đọng bảo hiểm của doanh nghiệp.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND thị xã phối hợp với Liên đoàn lao động Thị xã; Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là đoan vị nợ bảo hiểm; Kịp thời phát hiện và cương quyết xử lý, xử phạt đối với các vi phạm, nhất là các hành vi trốn trích nộp, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm.

BHXH thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách, pháp luật bảo hiểm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trích nộp bảo hiểm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời đề xuất các giải pháp thực hiện việc thu, nộp bảo hiểm theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng bảo hiểm; kiên quyết xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đọng bảo hiểm.Định kỳ hằng quý tổng hợp tình hình nợ bảo hiểm, báo cáo UBND thị xã (trước ngày mùng 10 tháng đầu của quý sau) đế có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Công an thị xã Bỉm Sơn tăng cường tổ chức điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH theo quy định của pháp luật.

UBND thị xã cũng đề nghị Liên đoàn lao động thị xã thực hiện chức năng khởi kiện theo quy định đối với những đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về BHXH để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH và các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác thu nộp bảo hiểm theo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị thị xã tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm.
Nguyễn Tới

Khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thị xã

Đăng lúc: 20/05/2022 23:40:46 (GMT+7)

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tình trạng chậm trích nộp, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội của địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn về trật tự, an toàn xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn, tính đến ngày 30/4/2022, trên địa bàn thị xã có 45 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là Bảo hiểm) với tổng số tiền nợ lên đến trên 45,15 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chỉ đạo tại văn bản số 1420/UBND-LĐTBXH ngày 18/5/2022, Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn yêu cầu:

Giám đốc các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành pháp luật về bảo hiểm; dành nguồn kinh phí để trích nộp bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng bảo hiểm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND thị xã về tình trạng chậm trích nộp, nợ đọng bảo hiểm của doanh nghiệp.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND thị xã phối hợp với Liên đoàn lao động Thị xã; Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là đoan vị nợ bảo hiểm; Kịp thời phát hiện và cương quyết xử lý, xử phạt đối với các vi phạm, nhất là các hành vi trốn trích nộp, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm.

BHXH thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách, pháp luật bảo hiểm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trích nộp bảo hiểm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời đề xuất các giải pháp thực hiện việc thu, nộp bảo hiểm theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng bảo hiểm; kiên quyết xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đọng bảo hiểm.Định kỳ hằng quý tổng hợp tình hình nợ bảo hiểm, báo cáo UBND thị xã (trước ngày mùng 10 tháng đầu của quý sau) đế có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Công an thị xã Bỉm Sơn tăng cường tổ chức điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH theo quy định của pháp luật.

UBND thị xã cũng đề nghị Liên đoàn lao động thị xã thực hiện chức năng khởi kiện theo quy định đối với những đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về BHXH để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH và các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác thu nộp bảo hiểm theo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị thị xã tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC