Truy cập

Hôm nay:
136
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8666
Tháng này:
111125
Tất cả:
6525442

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030,2026-2031.

Sáng 13/5, Tại Trung tâm chính trị thị xã Bỉm Sơn, Thị ủy Bỉm Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 -2031.

dffed0cf6601c75f9e10.jpg

Về dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lương Trọng Thành – Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng trường Chính trị Tỉnh; Nguyễn Văn Khiên - Bí thư Thị ủy; cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Thị uỷ và lãnh đạo UBND Thị xã.

Tham gia lớp học có 60 học viên là những cán bộ tiêu biểu được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2025-2030.Trong thời gian từ ngày 13/5 đến 21/5/2024, các học viên sẽ được nghiên cứu 15 chuyên đề gồm:Phát triển tư duy, tầm nhìn của người lãnh đạo, quản lý cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đảm bảo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - Những yêu cầu đối với cấp uỷ cơ sở và cấp uỷ cấp huyện hiện nay; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên địa phương hiện nay; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân;Tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030….. Kết thúc khoá học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Trọng Thành – Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng trường chính trị Tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khiên - Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lần này là rất cần thiết và kịp thời, giúp các học viên được bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại và đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí quy hoạch trong tương lai.

Để lớp học đạt kết quả cao, các đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học theo dõi, quản lý chặt chẽ sĩ số, bảo đảm số lượng và chất lượng lớp học. Các giảng viên tích cực cập nhật tình hình mới, điều chỉnh kết cấu, bổ sung nội dung nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Mỗi học viên cần nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc, gắn lý luận với thực tiễn, ra sức học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để đáp ứng tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của người cán bộ trong tình hình mới.

Phạm Liên

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030,2026-2031.

Sáng 13/5, Tại Trung tâm chính trị thị xã Bỉm Sơn, Thị ủy Bỉm Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 -2031.

dffed0cf6601c75f9e10.jpg

Về dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lương Trọng Thành – Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng trường Chính trị Tỉnh; Nguyễn Văn Khiên - Bí thư Thị ủy; cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Thị uỷ và lãnh đạo UBND Thị xã.

Tham gia lớp học có 60 học viên là những cán bộ tiêu biểu được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2025-2030.Trong thời gian từ ngày 13/5 đến 21/5/2024, các học viên sẽ được nghiên cứu 15 chuyên đề gồm:Phát triển tư duy, tầm nhìn của người lãnh đạo, quản lý cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đảm bảo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - Những yêu cầu đối với cấp uỷ cơ sở và cấp uỷ cấp huyện hiện nay; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên địa phương hiện nay; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân;Tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030….. Kết thúc khoá học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Trọng Thành – Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng trường chính trị Tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khiên - Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lần này là rất cần thiết và kịp thời, giúp các học viên được bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại và đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí quy hoạch trong tương lai.

Để lớp học đạt kết quả cao, các đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học theo dõi, quản lý chặt chẽ sĩ số, bảo đảm số lượng và chất lượng lớp học. Các giảng viên tích cực cập nhật tình hình mới, điều chỉnh kết cấu, bổ sung nội dung nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Mỗi học viên cần nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc, gắn lý luận với thực tiễn, ra sức học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để đáp ứng tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của người cán bộ trong tình hình mới.

Phạm Liên

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC