Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Sáng ngày 3/8/2022, Trung tâm chính trị Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2022. Tới dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, Ban giám đốc Trung tâm chính trị.

Nhan thuc.JPG


Tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này có gần 40 học viên là đoàn viên ưu tú của Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trường THPT Lê Hồng Phong. Khóa học diễn ra từ ngày 3 – 6/8/2022. Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.

Đại diện Ban giám đốc Trung tâm, đồng chí Đỗ Hữu Dưỡng – Phó Giám đốc Trung tâm yêu cầu các học viên thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học; tích cực xây dựng bài. Sau khi hoàn thành khóa học, vận dụng kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhan thuc Dang.JPG
Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó, mỗi học viên sẽ có định hướng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân; đồng thời xác định và nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Hà Nghĩa

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Đăng lúc: 05/08/2022 14:29:10 (GMT+7)

Sáng ngày 3/8/2022, Trung tâm chính trị Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2022. Tới dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, Ban giám đốc Trung tâm chính trị.

Nhan thuc.JPG


Tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này có gần 40 học viên là đoàn viên ưu tú của Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trường THPT Lê Hồng Phong. Khóa học diễn ra từ ngày 3 – 6/8/2022. Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.

Đại diện Ban giám đốc Trung tâm, đồng chí Đỗ Hữu Dưỡng – Phó Giám đốc Trung tâm yêu cầu các học viên thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học; tích cực xây dựng bài. Sau khi hoàn thành khóa học, vận dụng kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhan thuc Dang.JPG
Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó, mỗi học viên sẽ có định hướng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân; đồng thời xác định và nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC