Khai mạc Lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, khóa 27 năm 2022

Sáng ngày 21/6/2022, tại Hội trường Nhà 7 tầng Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Hội đồng giáo dục Quốc phòng, An ninh tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng, An ninh thị xã Bỉm Sơn tổ chức Khai mạc Lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 năm 2022. Dự lễ khai mạc, có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Doi tuong 3.JPG


Trong thời gian 3 ngày, từ 21-23/6/2022, 80 học viên là trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các Tổng công ty thành lập theo quyết định của UBND cấp tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thị xã; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thị xã... được học tập, quán triệt 7 chuyên đề về: Những nội dung mới về quản điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Những nội dung chính về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng & an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật, tôn giáo gắn với quốc phong, an ninh trong tình hình mới, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam XHCN, kết quả bài học kinh nghiệm; Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh của một số nước lớn có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn lật đổ; Những nội dung mới quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt nhấn mạnh, kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QP-AN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo; vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn thị xã. Các đồng chí đề nghị học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các buổi học,nắm chắc nội dung các chuyên đề để áp dụng trong lĩnh vực công tác, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở.
Nguyễn Tới

Khai mạc Lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, khóa 27 năm 2022

Đăng lúc: 22/06/2022 10:31:50 (GMT+7)

Sáng ngày 21/6/2022, tại Hội trường Nhà 7 tầng Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Hội đồng giáo dục Quốc phòng, An ninh tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng, An ninh thị xã Bỉm Sơn tổ chức Khai mạc Lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 năm 2022. Dự lễ khai mạc, có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Doi tuong 3.JPG


Trong thời gian 3 ngày, từ 21-23/6/2022, 80 học viên là trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các Tổng công ty thành lập theo quyết định của UBND cấp tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thị xã; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thị xã... được học tập, quán triệt 7 chuyên đề về: Những nội dung mới về quản điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Những nội dung chính về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng & an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật, tôn giáo gắn với quốc phong, an ninh trong tình hình mới, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam XHCN, kết quả bài học kinh nghiệm; Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh của một số nước lớn có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn lật đổ; Những nội dung mới quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt nhấn mạnh, kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QP-AN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo; vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn thị xã. Các đồng chí đề nghị học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các buổi học,nắm chắc nội dung các chuyên đề để áp dụng trong lĩnh vực công tác, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC