Truy cập

Hôm nay:
645
Hôm qua:
8530
Tuần này:
9175
Tháng này:
111634
Tất cả:
6525951

Ký kết hợp đồng tín dụng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 9/4, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Bỉm Sơn ký kết hợp đồng tín dụng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương theo Quyết định số 22/2023/QĐ -TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau lễ ký kết, Phòng Giao dịch NHCSXH Thị xã giải ngân món vay đầu tiên, với số tiền 100 triệu đồng, Cho anh Ch hiện đang sinh sống tại khu 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn người Chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT) vay để mở rộng Cơ sở kinh doanh, thời hạn cho vay 60 tháng; lãi suất cho vay 6,6% /năm.

Ngân hàng chính sách giải ngân vốn vay cho người phạm tội tái hoà nhập cộng đồng (1).JPG

Ngay sau khi giải ngân món vay đầu tiên. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Thị xã, phối hợp với các cơ quan liên quan, công an phường, xã tiếp tục thực hiện rà soát, nắm bắt danh sách nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo quyết định số 22/2023/QĐ-TTg để đầu tư phát triển kinh tế hoà nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Theo đó, đối tượng được vay vốn gồm: Người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá. Điều kiện vay vốn: có tên trong danh sách NCHXAPT về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn của xã hội, do Công an cấp phường, xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận kèm theo quyết định số 22/2023/QĐ -TTg; thời gian kế từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa 5 năm; phương thức cho vay thực hiện thông qua hộ gia đình, đại diện hộ gia đình của NCHXAPT là người đứng tên vay vốn và giao dịch với NHCSXH; NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quá trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của NHCSXH; về mức vốn cho vay, đối với vay vốn để đào tạo nghề tối đa 4 triệu đồng/ tháng/NCHXAPT, đối với vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa 100 triệu đồng/NCHXAPT; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mức tối đa không quá 2 tỷ đồng/ dự án và không quá 100 triệu đồng trên người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh; thời hạn cho vay tối đa 120 tháng; lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay./

Phạm Liên

Ký kết hợp đồng tín dụng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 9/4, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Bỉm Sơn ký kết hợp đồng tín dụng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương theo Quyết định số 22/2023/QĐ -TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau lễ ký kết, Phòng Giao dịch NHCSXH Thị xã giải ngân món vay đầu tiên, với số tiền 100 triệu đồng, Cho anh Ch hiện đang sinh sống tại khu 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn người Chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT) vay để mở rộng Cơ sở kinh doanh, thời hạn cho vay 60 tháng; lãi suất cho vay 6,6% /năm.

Ngân hàng chính sách giải ngân vốn vay cho người phạm tội tái hoà nhập cộng đồng (1).JPG

Ngay sau khi giải ngân món vay đầu tiên. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Thị xã, phối hợp với các cơ quan liên quan, công an phường, xã tiếp tục thực hiện rà soát, nắm bắt danh sách nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo quyết định số 22/2023/QĐ-TTg để đầu tư phát triển kinh tế hoà nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Theo đó, đối tượng được vay vốn gồm: Người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá. Điều kiện vay vốn: có tên trong danh sách NCHXAPT về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn của xã hội, do Công an cấp phường, xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận kèm theo quyết định số 22/2023/QĐ -TTg; thời gian kế từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa 5 năm; phương thức cho vay thực hiện thông qua hộ gia đình, đại diện hộ gia đình của NCHXAPT là người đứng tên vay vốn và giao dịch với NHCSXH; NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quá trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của NHCSXH; về mức vốn cho vay, đối với vay vốn để đào tạo nghề tối đa 4 triệu đồng/ tháng/NCHXAPT, đối với vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa 100 triệu đồng/NCHXAPT; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mức tối đa không quá 2 tỷ đồng/ dự án và không quá 100 triệu đồng trên người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh; thời hạn cho vay tối đa 120 tháng; lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay./

Phạm Liên

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC