Truy cập

Hôm nay:
3272
Hôm qua:
4506
Tuần này:
3272
Tháng này:
79472
Tất cả:
6326220

Ngân hàng CSXH Thị xã tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội

Ngân hàng CSXH Thị xã vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội cấp phường, Ban giảm nghèo, Trưởng khu phố, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

ngan hang.jpg

Trong chương trình tập huấn, các thành viên Ban đại diện HĐQT, các tổ chức chính trị - xã hội và trưởng khu phố/thôn được truyền đạt các thông tin tổng quan về Ngân hàng CSXH; Vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT, vai trò của Trưởng thôn, khu phố trong hoạt động tín dụng CSXH; Nhiệm vụ đối với các đơn vị nhận ủy thác; các chương trình tín dụng mới thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Học viên là thành viên Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn được hướng dẫn các nghiệp vụ như họp tổ, thu lãi, thu tiền gửi, huy động vốn của cá nhân; các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn. Học viên cũng được hướng dẫn quy trình cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội.

Chương trình tập huấn nhằm giúp học viên nắm vững quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đối tượng trong thực hiện tín dụng CSXH, quy trình cho vay. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Ngân hàng CSXH Thị xã tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội

Ngân hàng CSXH Thị xã vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội cấp phường, Ban giảm nghèo, Trưởng khu phố, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

ngan hang.jpg

Trong chương trình tập huấn, các thành viên Ban đại diện HĐQT, các tổ chức chính trị - xã hội và trưởng khu phố/thôn được truyền đạt các thông tin tổng quan về Ngân hàng CSXH; Vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT, vai trò của Trưởng thôn, khu phố trong hoạt động tín dụng CSXH; Nhiệm vụ đối với các đơn vị nhận ủy thác; các chương trình tín dụng mới thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Học viên là thành viên Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn được hướng dẫn các nghiệp vụ như họp tổ, thu lãi, thu tiền gửi, huy động vốn của cá nhân; các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn. Học viên cũng được hướng dẫn quy trình cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội.

Chương trình tập huấn nhằm giúp học viên nắm vững quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đối tượng trong thực hiện tín dụng CSXH, quy trình cho vay. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC