Ngành Giáo dục và Đào tạo sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thị xã vừa tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021 – 2022.

So ket HK.JPG


Học kỳ I năm học 2021 – 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trên địa bàn thị xã, ngành giáo dục đã tích cực chủ động, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch. Cùng với việc tuyên truyền các bậc phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, các nhà trường đã tổ chức dạy học linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh; xây dựng kế hoạch dạy học, tận dụng thời gian học sinh đến trường có thể dạy tăng tiết, tăng buổi, đẩy nhanh tiến độ dạy những nội dung quan trọng của chương trình; xây dựng các video bài giảng trực tuyến vào kho dữ liệu dùng chung toàn ngành phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đảm bảo duy trì hoạt động dạy học ở các trường phổ thông trong điều kiện dịch bệnh. Nhờ những giải pháp đồng bộ và sáng tạo, ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì; kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh đứng thứ 12 toàn tỉnh; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư.

Bước sang học kỳ II, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Hà Nghĩa

Ngành Giáo dục và Đào tạo sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Đăng lúc: 24/01/2022 11:07:13 (GMT+7)

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thị xã vừa tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021 – 2022.

So ket HK.JPG


Học kỳ I năm học 2021 – 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trên địa bàn thị xã, ngành giáo dục đã tích cực chủ động, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch. Cùng với việc tuyên truyền các bậc phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, các nhà trường đã tổ chức dạy học linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh; xây dựng kế hoạch dạy học, tận dụng thời gian học sinh đến trường có thể dạy tăng tiết, tăng buổi, đẩy nhanh tiến độ dạy những nội dung quan trọng của chương trình; xây dựng các video bài giảng trực tuyến vào kho dữ liệu dùng chung toàn ngành phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đảm bảo duy trì hoạt động dạy học ở các trường phổ thông trong điều kiện dịch bệnh. Nhờ những giải pháp đồng bộ và sáng tạo, ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì; kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh đứng thứ 12 toàn tỉnh; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư.

Bước sang học kỳ II, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC