Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng trên tuyến đê Tam Điệp; Từng bước hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo giao thông thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thị xã Bỉm Sơn và các khu vực lân cận, ngày 23/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 2211/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng thuộc địa phận các phường: Phú Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn và xã Quang Trung; Diện tích sử dụng đất khoảng 1,4 ha; Thuộc dự án nhóm B; Là công trình có công năng phục vụ hỗn hợp, trong đó: Đê Tam Điệp là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV; Cầu Hà Lan, mặt đường trên đê là công trình giao thông cấp IV.

Dự án có tổng mức đầu tư 268.630 triệu đồng; Trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 44.500 triệu đồng; Chi phí xây dựng: 191.696 triệu đồng; Chi phí thiết bị: 655 triệu đồng; Chi phí quản lý dự án: 3.064 triệu đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 8.749 triệu đồng; Chi phí khác: 2.229 triệu đồng; Chi phí dự phòng: 17.735 triệu đồng.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

Nguồn vốn đầu tư Dự án: Theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh, trong đó: vốn ngân sách tỉnh đảm bảo không quá 50% chi phí xây lắp (không quá 85,05 tỷ đồng); vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã Bỉm Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 183,58 tỷ đồng.
Nguyễn Tới

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 28/06/2022 22:18:36 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng trên tuyến đê Tam Điệp; Từng bước hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo giao thông thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thị xã Bỉm Sơn và các khu vực lân cận, ngày 23/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 2211/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng thuộc địa phận các phường: Phú Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn và xã Quang Trung; Diện tích sử dụng đất khoảng 1,4 ha; Thuộc dự án nhóm B; Là công trình có công năng phục vụ hỗn hợp, trong đó: Đê Tam Điệp là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV; Cầu Hà Lan, mặt đường trên đê là công trình giao thông cấp IV.

Dự án có tổng mức đầu tư 268.630 triệu đồng; Trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 44.500 triệu đồng; Chi phí xây dựng: 191.696 triệu đồng; Chi phí thiết bị: 655 triệu đồng; Chi phí quản lý dự án: 3.064 triệu đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 8.749 triệu đồng; Chi phí khác: 2.229 triệu đồng; Chi phí dự phòng: 17.735 triệu đồng.Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

Nguồn vốn đầu tư Dự án: Theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh, trong đó: vốn ngân sách tỉnh đảm bảo không quá 50% chi phí xây lắp (không quá 85,05 tỷ đồng); vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã Bỉm Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 183,58 tỷ đồng.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC