Truy cập

Hôm nay:
757
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15281
Tháng này:
176585
Tất cả:
5598932

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng các loại bảo hiểm.

Sáng ngày 17/11, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm_.JPG

Tham dự, có Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã; Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã; Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách công tác thu BHXH Thị xã; Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung và Giám đốc các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTNtrên địa bàn thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 1_.JPG

Theo báo cáo của Giám đốc BHXH thị xã Bỉm Sơn, trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã luôn được Thị ủy, HĐND, UBND thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, người lao động tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều đơn vị (chủ yếu là doanh nghiệp) chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng rất lớn đến việc chi trả quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bị ảnh hưởng. Theo thống kê, tính đến ngày 31/10/2023, trên địa bàn thị xã vẫn còn 98 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 50.987 triệu đồng, trong đó: 45 đơn vị chậm đóng dưới 3 tháng với số tiền 11.364 triệu đồng; 39 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên với số tiền 27.874 triệu đồng; 14 đơn vị chậm đóng thời gian kéo dài, khó thu (do mất tích, phá sản, giải thể, dừng hoạt động…) với số tiền 11.749 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 2_.JPG

Phát biểu tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp nêu những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19; khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước… đã khiến nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, việc làm và thu nhập của người lao động không ổn định dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm đúng hạn, nợ đọng tiền bảo hiểm. Các doanh nghiệp đề nghị BHXH thị xã và các ngành chức năng có giải pháp giãn nợ, khoanh nợ các loại bảo hiểm cho doanh nghiệp; ưu tiên, linh hoạt giải quyết chế độ BHYT cho các trường hợp ốm đau, thai sản tại các doanh nghiệp còn nợ đọng bảo hiểm…

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 3_.JPG

Đại diện các ngành chức năng của thị xã đã chỉ rõ nguyên nhân của việc chậm đóng, nợ đọng các loại bảo hiểm là do ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một số người sử dụng lao động chưa nghiêm; lợi dụng tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp cố tình chây ỳ đóng BHXH; nhiều doanh nghiệp lấy cớ làm ăn thua lỗ, không có lãi hoặc hàng hóa không tiêu thụ được để nợ BHXH. Bên cạnh đó, do chế tài xử phạt nợ BHXH chưa đủ mạnh nên nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình không đóng BHXH theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 4_.JPG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; ghi nhận sự nỗ lực của nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận lỗ để tồn tại, nỗ lực tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước…, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, các ngành chức năng phát biểu tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp cố gắng không để phát sinh nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện tốt quy định của Luật Bảo hiểm.., bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phó Chủ tịch UBND thị xã giao cơ quan BHXH thị xã làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp để thống nhất ký biên bản cam kết lộ trình nộp tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; phân công cán bộ trực tiếp đôn đốc thu nợ tại đơn vị. Các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của người lao động về BHXH, BHYT, BHTN; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tới

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng các loại bảo hiểm.

Sáng ngày 17/11, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm_.JPG

Tham dự, có Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã; Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã; Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách công tác thu BHXH Thị xã; Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung và Giám đốc các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTNtrên địa bàn thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 1_.JPG

Theo báo cáo của Giám đốc BHXH thị xã Bỉm Sơn, trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã luôn được Thị ủy, HĐND, UBND thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, người lao động tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều đơn vị (chủ yếu là doanh nghiệp) chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng rất lớn đến việc chi trả quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bị ảnh hưởng. Theo thống kê, tính đến ngày 31/10/2023, trên địa bàn thị xã vẫn còn 98 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 50.987 triệu đồng, trong đó: 45 đơn vị chậm đóng dưới 3 tháng với số tiền 11.364 triệu đồng; 39 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên với số tiền 27.874 triệu đồng; 14 đơn vị chậm đóng thời gian kéo dài, khó thu (do mất tích, phá sản, giải thể, dừng hoạt động…) với số tiền 11.749 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 2_.JPG

Phát biểu tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp nêu những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19; khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước… đã khiến nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, việc làm và thu nhập của người lao động không ổn định dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm đúng hạn, nợ đọng tiền bảo hiểm. Các doanh nghiệp đề nghị BHXH thị xã và các ngành chức năng có giải pháp giãn nợ, khoanh nợ các loại bảo hiểm cho doanh nghiệp; ưu tiên, linh hoạt giải quyết chế độ BHYT cho các trường hợp ốm đau, thai sản tại các doanh nghiệp còn nợ đọng bảo hiểm…

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 3_.JPG

Đại diện các ngành chức năng của thị xã đã chỉ rõ nguyên nhân của việc chậm đóng, nợ đọng các loại bảo hiểm là do ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một số người sử dụng lao động chưa nghiêm; lợi dụng tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp cố tình chây ỳ đóng BHXH; nhiều doanh nghiệp lấy cớ làm ăn thua lỗ, không có lãi hoặc hàng hóa không tiêu thụ được để nợ BHXH. Bên cạnh đó, do chế tài xử phạt nợ BHXH chưa đủ mạnh nên nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình không đóng BHXH theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chậm đóng bảo hiểm 4_.JPG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; ghi nhận sự nỗ lực của nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận lỗ để tồn tại, nỗ lực tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước…, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, các ngành chức năng phát biểu tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp cố gắng không để phát sinh nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện tốt quy định của Luật Bảo hiểm.., bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phó Chủ tịch UBND thị xã giao cơ quan BHXH thị xã làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp để thống nhất ký biên bản cam kết lộ trình nộp tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; phân công cán bộ trực tiếp đôn đốc thu nợ tại đơn vị. Các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của người lao động về BHXH, BHYT, BHTN; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC