Truy cập

Hôm nay:
3865
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41812
Tháng này:
15609
Tất cả:
6074917

Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã.

Hiện nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang diễn biến rất phức tạp, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 473 ổ dịch tại 42 tỉnh, buộc tiêu hủy 16.739 con lợn, trong đó các tỉnh tiếp giáp với Thanh Hóa như Ninh Bình, Hòa Bình, Nghệ An, Sơn La đều xảy ra dịch chưa được kiểm soát. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP xâm nhập, lây lan và tái bùng phát trên địa bàn thị xã là rất cao.

Để chủ động ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập và lây lan rộng trên địa bàn thị xã, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP, chỉ đạo tại văn bản số 3668/UBND-KH ngày 3/11/2023, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

UBND các phường, xã: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt là qua hệ thống loa truyền thanh phường, xã, khu phố, thôn về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng; phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch như vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học… Phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh DTLCP mới xuất hiện không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; khi xuất hiện lợn ốm, chết, UBND phường, xã phải lập bản cam kết với cơ sở chăn nuôi không được bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

Tổ chức quản lý chặt chẽ tổng đàn lợn, đặc biệt là công tác quản lý con giống đảm bảo không để tái phát bệnh DTLCP; không cho chăn nuôi đối với các cơ sở chăn nuôi không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ NN và PTNT tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019. Xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi không khai báo, không đảm bảo điều kiện để xảy ra dịch bệnh và không thực hiện hỗ trợ kinh phí khi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh đối với những trường hợp vi phạm theo quy định.
Tập trung chỉ đạo tiêm phòng bổ sung cho đàn lợn chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm chính các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc theo quy định (vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng lợn, tai xanh, lở mồm long móng…), đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành thú y. Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống, cung ứng lợn giống có chất lượng đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã: Bố trí cán bộ, lực lượng chuyên môn thú y đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định. Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Kế hoạch số 3803/KH-UBND ngày 16/12/2022 về Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, năm 2023, nhất là công tác quản lý vận chuyển lợn giống; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn không đúng quy định.

Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh DTLCP, đặc biệt là các điều kiện để chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận huyển lợn giống vào địa bàn; tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát bệnh DTLCP để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thị xã và đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các phường, xã báo cáo về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã có hướng chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.
Nguyễn Tới

Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã.

Hiện nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang diễn biến rất phức tạp, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 473 ổ dịch tại 42 tỉnh, buộc tiêu hủy 16.739 con lợn, trong đó các tỉnh tiếp giáp với Thanh Hóa như Ninh Bình, Hòa Bình, Nghệ An, Sơn La đều xảy ra dịch chưa được kiểm soát. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP xâm nhập, lây lan và tái bùng phát trên địa bàn thị xã là rất cao.

Để chủ động ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập và lây lan rộng trên địa bàn thị xã, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP, chỉ đạo tại văn bản số 3668/UBND-KH ngày 3/11/2023, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

UBND các phường, xã: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt là qua hệ thống loa truyền thanh phường, xã, khu phố, thôn về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng; phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch như vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học… Phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh DTLCP mới xuất hiện không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; khi xuất hiện lợn ốm, chết, UBND phường, xã phải lập bản cam kết với cơ sở chăn nuôi không được bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

Tổ chức quản lý chặt chẽ tổng đàn lợn, đặc biệt là công tác quản lý con giống đảm bảo không để tái phát bệnh DTLCP; không cho chăn nuôi đối với các cơ sở chăn nuôi không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ NN và PTNT tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019. Xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi không khai báo, không đảm bảo điều kiện để xảy ra dịch bệnh và không thực hiện hỗ trợ kinh phí khi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh đối với những trường hợp vi phạm theo quy định.
Tập trung chỉ đạo tiêm phòng bổ sung cho đàn lợn chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm chính các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc theo quy định (vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng lợn, tai xanh, lở mồm long móng…), đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành thú y. Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống, cung ứng lợn giống có chất lượng đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã: Bố trí cán bộ, lực lượng chuyên môn thú y đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định. Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Kế hoạch số 3803/KH-UBND ngày 16/12/2022 về Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, năm 2023, nhất là công tác quản lý vận chuyển lợn giống; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn không đúng quy định.

Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh DTLCP, đặc biệt là các điều kiện để chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận huyển lợn giống vào địa bàn; tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát bệnh DTLCP để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thị xã và đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các phường, xã báo cáo về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã có hướng chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC