Truy cập

Hôm nay:
2656
Hôm qua:
3800
Tuần này:
6456
Tháng này:
20727
Tất cả:
4492830

Phường Ngọc Trạo tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh, thi đua khen thưởng và khen thưởng đột xuất cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc.

Vừa qua, UBND phường Ngọc Trạo đã tổ chức tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh; thi đua khen thưởng và khen thưởng đột xuất giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Năm 2022, công tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được cả hệ thống chính trị phường Ngọc Trạo triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt hiệu quả. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phát triển ngày càng vững chắc; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được nâng cao, tổ chức tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. An ninh chính trị, trật an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh được tăng cường. Những kết quả đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống chính trị, tinh thần của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Thông qua các phong trào đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, đồng thời xuất hiện những điển hình được bình chọn đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng.

Nhân dịp này, UBND phường Ngọc Trạo đã khen thưởng cho 31 tập thể, 48 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng giấy khen cho 3 hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022; khen thưởng đột xuất cho 2 giáo viên, 3 học sinh Trường THCS Ngọc Trạo đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Hà Nghĩa

Phường Ngọc Trạo tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh, thi đua khen thưởng và khen thưởng đột xuất cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc.

Vừa qua, UBND phường Ngọc Trạo đã tổ chức tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh; thi đua khen thưởng và khen thưởng đột xuất giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Năm 2022, công tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được cả hệ thống chính trị phường Ngọc Trạo triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt hiệu quả. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phát triển ngày càng vững chắc; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được nâng cao, tổ chức tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. An ninh chính trị, trật an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh được tăng cường. Những kết quả đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống chính trị, tinh thần của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Thông qua các phong trào đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, đồng thời xuất hiện những điển hình được bình chọn đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng.

Nhân dịp này, UBND phường Ngọc Trạo đã khen thưởng cho 31 tập thể, 48 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng giấy khen cho 3 hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022; khen thưởng đột xuất cho 2 giáo viên, 3 học sinh Trường THCS Ngọc Trạo đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC