Truy cập

Hôm nay:
3613
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41560
Tháng này:
15357
Tất cả:
6074665

Phường Phú Sơn: Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 24/5/2023, Đảng bộ phường Phú Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có các đồng chí: Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cùng Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Phường Phú Sơn Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 2..jpg

Đồng chí Trương Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy phường Phú Sơn khai mạc HN


Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Phú Sơn đã khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; lựa chọn, xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề sát, đúng, có tính khả thi cao, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Trong tổng số 26 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đề ra, đến nay, có 11 chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu dự báo hoàn thành kế hoạch và 3 chỉ tiêu dự báo phải nỗ lực phấn đấu cao mới có thể hoàn thành kế hoạch.


Phường Phú Sơn Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 1..jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể:Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 73,7%. Môi trường đầu tư được cải thiện, đã huy động 444 tỷ đồng cho đầu tư phát triển (đạt 82% mục tiêu đại hội đã đề ra); thành lập mới được 47 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn phường là 135 doanh nghiệp (vượt mục tiêu đại hội là 12%). Công tác thu chi tài chính - ngân sách trên địa bàn đạt trên 60% mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm (thống kê năm 2022) đạt 90% mục tiêu đại hội. Công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư được thực hiện tích cực, đến nay có 112 hộ hiến đất, tháo dỡ công trình. Kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở văn hóa - xã hội, như trường lớp học, nhà văn hóa các khu phố được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không có vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới.Đã kết nạp được 15 đảng viên mới, đạt 100% mục tiêu đại hội.Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,69%. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đề cao. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ...

Phường Phú Sơn Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025..jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí
Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Phú Sơn đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Đảng bộ phường Phú Sơn cần: Tập trung nâng cao công tác xây dựng Đảng, coi đây là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý chí, khát vọng, phẩm chất, năng lực, có uy tín cao, luôn chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Đối với phát triển kinh tế, phát huy các tiềm năng, lợi thế từ điều kiện vị trí, địa lý, văn hóa -xã hội, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các lĩnh vực kinh doanh, loại hình thương mại – dịch vụ phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế cần quan tâm đến phát triển văn hóa – xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị,bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cũng nhấn mạnh: Đảng bộ phường cần phải quyết tâm cao, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo - quản lý -điều hành; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của cán bộ và Nhân dân phường Phú Sơn.

Nguyễn Tới

Phường Phú Sơn: Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 24/5/2023, Đảng bộ phường Phú Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có các đồng chí: Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cùng Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Phường Phú Sơn Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 2..jpg

Đồng chí Trương Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy phường Phú Sơn khai mạc HN


Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Phú Sơn đã khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; lựa chọn, xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề sát, đúng, có tính khả thi cao, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Trong tổng số 26 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đề ra, đến nay, có 11 chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu dự báo hoàn thành kế hoạch và 3 chỉ tiêu dự báo phải nỗ lực phấn đấu cao mới có thể hoàn thành kế hoạch.


Phường Phú Sơn Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 1..jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể:Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 73,7%. Môi trường đầu tư được cải thiện, đã huy động 444 tỷ đồng cho đầu tư phát triển (đạt 82% mục tiêu đại hội đã đề ra); thành lập mới được 47 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn phường là 135 doanh nghiệp (vượt mục tiêu đại hội là 12%). Công tác thu chi tài chính - ngân sách trên địa bàn đạt trên 60% mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm (thống kê năm 2022) đạt 90% mục tiêu đại hội. Công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư được thực hiện tích cực, đến nay có 112 hộ hiến đất, tháo dỡ công trình. Kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở văn hóa - xã hội, như trường lớp học, nhà văn hóa các khu phố được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không có vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới.Đã kết nạp được 15 đảng viên mới, đạt 100% mục tiêu đại hội.Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,69%. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đề cao. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ...

Phường Phú Sơn Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025..jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí
Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Phú Sơn đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Đảng bộ phường Phú Sơn cần: Tập trung nâng cao công tác xây dựng Đảng, coi đây là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý chí, khát vọng, phẩm chất, năng lực, có uy tín cao, luôn chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Đối với phát triển kinh tế, phát huy các tiềm năng, lợi thế từ điều kiện vị trí, địa lý, văn hóa -xã hội, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các lĩnh vực kinh doanh, loại hình thương mại – dịch vụ phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế cần quan tâm đến phát triển văn hóa – xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị,bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cũng nhấn mạnh: Đảng bộ phường cần phải quyết tâm cao, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo - quản lý -điều hành; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của cán bộ và Nhân dân phường Phú Sơn.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC