Truy cập

Hôm nay:
3441
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41388
Tháng này:
15185
Tất cả:
6074493

Ra mắt mô hình “Cổng Trường an toàn giao thông tại Trường THCS và Tiểu học Ngọc Trạo”

Sáng ngày 4/12, phường Ngọc Trạo đã tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông tại Trường THCS và Tiểu học Ngọc Trạo”.

Lễ công bố và ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông phường Ngọc Trạo.jpg
Tại phường Ngọc Trạo, mô hình Cổng trường an toàn giao thông sẽ được triển khai tại Trường THCS và Trường Tiểu học Ngọc Trạo.Theo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình, Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên do Chủ tịch UBND Phường làm Trưởng ban, chỉ đạo chung. Thành viên tham gia Mô hình là Ban Chỉ đạo, giáo viên, công nhân viên, học sinh, phụ huynh hai trường và nhân dân phường Ngọc Trạo.

Mô hình chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND phường, có sự phối hợp giữa Công an, Hội CCB, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường, hai khu phố 6 và 12, có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và giải quyết trật tự công cộng – trật tự an toàn giao thông – vệ sinh môi trường tại khu vực các cồng trường.
Lễ công bố và ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông phường Ngọc Trạo1.jpg

Các lực lượng tham gia mô hình có nhiệm vụ chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, có ý thức chung trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông – vệ sinh môi trường tại cổng trường; tuyên truyền, hướng dẫn người thân và nhân dân thuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Việc xây dựng và ra mắt mô hình Cổng trường an toàn giao thông nhằm tăng cường công tác tuyên truyề, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về TTANGT trong lứa tuổi học sinh

Hà Nghĩa

Ra mắt mô hình “Cổng Trường an toàn giao thông tại Trường THCS và Tiểu học Ngọc Trạo”

Sáng ngày 4/12, phường Ngọc Trạo đã tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông tại Trường THCS và Tiểu học Ngọc Trạo”.

Lễ công bố và ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông phường Ngọc Trạo.jpg
Tại phường Ngọc Trạo, mô hình Cổng trường an toàn giao thông sẽ được triển khai tại Trường THCS và Trường Tiểu học Ngọc Trạo.Theo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình, Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên do Chủ tịch UBND Phường làm Trưởng ban, chỉ đạo chung. Thành viên tham gia Mô hình là Ban Chỉ đạo, giáo viên, công nhân viên, học sinh, phụ huynh hai trường và nhân dân phường Ngọc Trạo.

Mô hình chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND phường, có sự phối hợp giữa Công an, Hội CCB, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường, hai khu phố 6 và 12, có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và giải quyết trật tự công cộng – trật tự an toàn giao thông – vệ sinh môi trường tại khu vực các cồng trường.
Lễ công bố và ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông phường Ngọc Trạo1.jpg

Các lực lượng tham gia mô hình có nhiệm vụ chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, có ý thức chung trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông – vệ sinh môi trường tại cổng trường; tuyên truyền, hướng dẫn người thân và nhân dân thuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Việc xây dựng và ra mắt mô hình Cổng trường an toàn giao thông nhằm tăng cường công tác tuyên truyề, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về TTANGT trong lứa tuổi học sinh

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC