Sôi nổi Hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh – Dân vũ hè 2022 tại các phường Phú Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn và Ba Đình

Vừa qua, các phường Phú Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn và Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Dân vũ hè 2022. Tới dự có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Văn hóa – Thông tin; Thị đoàn Bỉm Sơn.

LS nghi thuc doi.jpg


Hi thi đã thu hút s tham gia ca hàng trăm thiếu niên thuc các chi đi khu ph trên đa bàn các phường. Các ni dung thi gm: Nghi thc, nghi l Đi TNTP H Chí Minh và múa dân vũ. Qua các phn thi có th đánh giá k năng thc hin nghi thc, nghi l ca đi viên; k năng điu hành ca ch huy đi và kh năng phi hp, làm vic nhóm ca các em thiếu nhi. Vi s chun b chu đáo, biu din t tin, các chi đi đã cng hiến cho Hi thi nhng màn trình din cht lượng, được ban giám kho và khán gi đánh giá cao.

Hi thi nghi thc đi thiếu niên tin phong H Chí Minh – Dân vũ hè 2022 là sân chơi b ích đ các em thiếu niên gp g, giao lưu và hc hi kinh nghim trong hot đng ca Đi thiếu niên tin phong H Chí Minh, góp phn nâng cao cht lượng, hiu qu công tác Đi và phong trào thiếu nhi. Đng thi, thông qua hi thi giáo dc cho các em thiếu niên v ý thc t chc, hot đng tp th và thu hút s quan tâm ca các cp, các ngành và toàn xã hi đi vi thế h măng non.

Nghi thuc doi.jpg
Kết thúc hi thi, Ban t chc Hi thi các phường đã trao các gii A, B, C cho các đi có kết qu cao và các gii ph như: Phn thi Nghi thc đi đúng và đu nht; phn thi Dân vũ đu và đp nht; Ch huy đi xut sc nht và Phút sinh hot truyn thng xut sc nht.

Hà Nghĩa

Sôi nổi Hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh – Dân vũ hè 2022 tại các phường Phú Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn và Ba Đình

Đăng lúc: 05/07/2022 16:30:44 (GMT+7)

Vừa qua, các phường Phú Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn và Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Dân vũ hè 2022. Tới dự có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Văn hóa – Thông tin; Thị đoàn Bỉm Sơn.

LS nghi thuc doi.jpg


Hi thi đã thu hút s tham gia ca hàng trăm thiếu niên thuc các chi đi khu ph trên đa bàn các phường. Các ni dung thi gm: Nghi thc, nghi l Đi TNTP H Chí Minh và múa dân vũ. Qua các phn thi có th đánh giá k năng thc hin nghi thc, nghi l ca đi viên; k năng điu hành ca ch huy đi và kh năng phi hp, làm vic nhóm ca các em thiếu nhi. Vi s chun b chu đáo, biu din t tin, các chi đi đã cng hiến cho Hi thi nhng màn trình din cht lượng, được ban giám kho và khán gi đánh giá cao.

Hi thi nghi thc đi thiếu niên tin phong H Chí Minh – Dân vũ hè 2022 là sân chơi b ích đ các em thiếu niên gp g, giao lưu và hc hi kinh nghim trong hot đng ca Đi thiếu niên tin phong H Chí Minh, góp phn nâng cao cht lượng, hiu qu công tác Đi và phong trào thiếu nhi. Đng thi, thông qua hi thi giáo dc cho các em thiếu niên v ý thc t chc, hot đng tp th và thu hút s quan tâm ca các cp, các ngành và toàn xã hi đi vi thế h măng non.

Nghi thuc doi.jpg
Kết thúc hi thi, Ban t chc Hi thi các phường đã trao các gii A, B, C cho các đi có kết qu cao và các gii ph như: Phn thi Nghi thc đi đúng và đu nht; phn thi Dân vũ đu và đp nht; Ch huy đi xut sc nht và Phút sinh hot truyn thng xut sc nht.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC