Truy cập

Hôm nay:
594
Hôm qua:
1021
Tuần này:
1615
Tháng này:
107726
Tất cả:
4684410

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm Xuân năm 2023

Tính đến ngày 31/01/2023, tổng diện tích lúa vụ Chiêm Xuân năm 2023 trên địa bàn thị xã đã gieo cấy được khoảng 385 ha, đạt trên 75,6% chỉ tiêu kế hoạch. Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thị xã đạt kết quả tốt nhất, UBND thị xã đã ban hành văn bản gửi UBND các phường, xã; Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã về tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm Xuân năm 2023.

Theo đó, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Phương án số 3547/PA-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã Bỉm Sơn về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022- 2023; Tổ chức chỉ đạo sản xuất một cách quyết liệt, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm về lịch thời vụ đối với cây lúa theo từng nhóm thời gian sinh trưởng của giống, thực hiện nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại để lúa trổ trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong thời gian rét đậm, rét hại không bón thúc đạm cho lúa, mạ; tuyệt đối không gieo trồng vào những ngày có nhiệt độ xuống dưới 15°C. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn thực hiện nghiêm túc phương án, lịch tưới tiêu đã đề ra; chỉ đạo cán bộ, tổ dịch vụ nông nghiệp điều hành tưới tiêu ở các khu phố, thôn, xóm chủ động cấp đủ nước tưới ở các xứ đồng cao, tiêu nước ở vùng sâu trũng phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo.

Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn phối hợp chặt chẽ với các phường, xã điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ nhu cầu nước phục vụ làm đất và tưới cho cây trồng. Lập lịch tưới luân phiên cho từng hệ thống tưới, tiêu, không để hiện tượng thất thoát nước hoặc lấy nước tràn lan gây lãng phí; kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn trước khi lấy nước, điều tiết nước tưới, tiêu phù hợp, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2023. Theo dõi, nắm tình hình diễn biến của thời tiết, nhất là tình hình rét đậm rét hại và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giúp người dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra; Tham mưu, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra; Tranh thủ tích trữ nước vào các ao, hồ, kênh nội đồng khi nguồn nước cấp còn có thể khai thác được để đề phòng thiếu nước gieo cấy, chăm sóc lúa, mạ; thực hiện tốt phương án chống hạn.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cho nông dân về kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa vụ Chiêm xuân; thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo và tham mưu chỉ đạo phòng trừ kịp thời hiệu quả các đối tượng dịch hại. Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật gieo trồng, quản lý dịch hại ngay từ đầu vụ; dự tính, dự báo, phòng trừ sâu bệnh, kiên quyết không để sâu bệnh phát sinh thành dịch gây hại cho sản xuất. Phối hợp với các phường, xã, Đội quản lý thị trường số 5, các phòng ban, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống, các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp cung ứng các loại vật tư nông nghiệp giả, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất, bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

UBND thị xã yêu cầu Phòng Kinh tế theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch gieo trồng vụ Xuân năm 2023 theo Phương án số 3547/PA-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã Bỉm Sơn về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023; Tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo UBND thị xã có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Nguyễn Tới

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm Xuân năm 2023

Tính đến ngày 31/01/2023, tổng diện tích lúa vụ Chiêm Xuân năm 2023 trên địa bàn thị xã đã gieo cấy được khoảng 385 ha, đạt trên 75,6% chỉ tiêu kế hoạch. Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thị xã đạt kết quả tốt nhất, UBND thị xã đã ban hành văn bản gửi UBND các phường, xã; Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã về tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm Xuân năm 2023.

Theo đó, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Phương án số 3547/PA-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã Bỉm Sơn về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022- 2023; Tổ chức chỉ đạo sản xuất một cách quyết liệt, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm về lịch thời vụ đối với cây lúa theo từng nhóm thời gian sinh trưởng của giống, thực hiện nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại để lúa trổ trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong thời gian rét đậm, rét hại không bón thúc đạm cho lúa, mạ; tuyệt đối không gieo trồng vào những ngày có nhiệt độ xuống dưới 15°C. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn thực hiện nghiêm túc phương án, lịch tưới tiêu đã đề ra; chỉ đạo cán bộ, tổ dịch vụ nông nghiệp điều hành tưới tiêu ở các khu phố, thôn, xóm chủ động cấp đủ nước tưới ở các xứ đồng cao, tiêu nước ở vùng sâu trũng phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo.

Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn phối hợp chặt chẽ với các phường, xã điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ nhu cầu nước phục vụ làm đất và tưới cho cây trồng. Lập lịch tưới luân phiên cho từng hệ thống tưới, tiêu, không để hiện tượng thất thoát nước hoặc lấy nước tràn lan gây lãng phí; kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn trước khi lấy nước, điều tiết nước tưới, tiêu phù hợp, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2023. Theo dõi, nắm tình hình diễn biến của thời tiết, nhất là tình hình rét đậm rét hại và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giúp người dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra; Tham mưu, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra; Tranh thủ tích trữ nước vào các ao, hồ, kênh nội đồng khi nguồn nước cấp còn có thể khai thác được để đề phòng thiếu nước gieo cấy, chăm sóc lúa, mạ; thực hiện tốt phương án chống hạn.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cho nông dân về kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa vụ Chiêm xuân; thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo và tham mưu chỉ đạo phòng trừ kịp thời hiệu quả các đối tượng dịch hại. Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật gieo trồng, quản lý dịch hại ngay từ đầu vụ; dự tính, dự báo, phòng trừ sâu bệnh, kiên quyết không để sâu bệnh phát sinh thành dịch gây hại cho sản xuất. Phối hợp với các phường, xã, Đội quản lý thị trường số 5, các phòng ban, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống, các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp cung ứng các loại vật tư nông nghiệp giả, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất, bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

UBND thị xã yêu cầu Phòng Kinh tế theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch gieo trồng vụ Xuân năm 2023 theo Phương án số 3547/PA-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã Bỉm Sơn về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023; Tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo UBND thị xã có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC