Truy cập

Hôm nay:
206
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8736
Tháng này:
111195
Tất cả:
6525512

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

UBND Thị xã vừa ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.


Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu Công an thị xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới quần chúng nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT, tập trung vào các đối tượng cá biệt, đối tượng có tiền án, tiền sự, ổ nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã thực hiện việc phân loại, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn thị xã, tham mưu Chủ tịch UBDN thị xã thành lập đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thực hiện quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chủ tịch UBND Thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của các đơn vị cấp trên. Chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCH. Tiến hành rà soát các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT (yêu cầu lập danh sách gồm đầy đủ các nội dung: tên cá nhân tổ chức, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, loại VK, VLN, CCHT được trang bị, số lượng được trang bị, số giấy chứng nhận được phép sử dụng) gửi về UBND thị xã (qua Công an thị xã) trước ngày 26/4/2024.

Chủ tịch UBND Thị xã cũng giao phòng Văn hoá – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch và Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả văn bản này.

Hà Nghĩa

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

UBND Thị xã vừa ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.


Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu Công an thị xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới quần chúng nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT, tập trung vào các đối tượng cá biệt, đối tượng có tiền án, tiền sự, ổ nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã thực hiện việc phân loại, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn thị xã, tham mưu Chủ tịch UBDN thị xã thành lập đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thực hiện quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chủ tịch UBND Thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của các đơn vị cấp trên. Chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCH. Tiến hành rà soát các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT (yêu cầu lập danh sách gồm đầy đủ các nội dung: tên cá nhân tổ chức, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, loại VK, VLN, CCHT được trang bị, số lượng được trang bị, số giấy chứng nhận được phép sử dụng) gửi về UBND thị xã (qua Công an thị xã) trước ngày 26/4/2024.

Chủ tịch UBND Thị xã cũng giao phòng Văn hoá – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch và Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả văn bản này.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC