Truy cập

Hôm nay:
3968
Hôm qua:
4529
Tuần này:
8497
Tháng này:
128351
Tất cả:
6375099

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Từ năm 2017-2021, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn xảy ra 23 vụ cháy, trong đó có 6 vụ cháy rừng, đồi cây, thảm thực bì. Mùa nắng nóng năm 2022 đã bước vào giai đoạn cao điểm, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và Cục Kiểm lâm, những ngày cuối tháng 6 và tháng 7, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ, Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 35 – 370C, có nơi lên đến gần 400C, tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao.

Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 27/6/2022, UBND thị xã có văn bản số 1857/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai một số nội dung như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương và các chủ rừng trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Trong những ngày nắng nóng, khô hanh, nhiệt độ từ 300C trở lên (cấp cháy rừng cấp III) tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; có phương án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời khống chế các vụ cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Chủ động rà soát, tu sửa đường băng trắng cản lửa; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng của phường, xã, khu phố và các chủ rừng; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ.

Cùng với đó, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Vận động đoàn viên, hội viên, người dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, xâm hại rừng, gây cháy rừng, khi phát hiện cháy rừng kịp thời thông báo với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn và xử lý kịp thời…
Nguyễn Tới

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Từ năm 2017-2021, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn xảy ra 23 vụ cháy, trong đó có 6 vụ cháy rừng, đồi cây, thảm thực bì. Mùa nắng nóng năm 2022 đã bước vào giai đoạn cao điểm, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và Cục Kiểm lâm, những ngày cuối tháng 6 và tháng 7, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ, Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 35 – 370C, có nơi lên đến gần 400C, tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao.

Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 27/6/2022, UBND thị xã có văn bản số 1857/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai một số nội dung như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương và các chủ rừng trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Trong những ngày nắng nóng, khô hanh, nhiệt độ từ 300C trở lên (cấp cháy rừng cấp III) tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; có phương án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời khống chế các vụ cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Chủ động rà soát, tu sửa đường băng trắng cản lửa; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng của phường, xã, khu phố và các chủ rừng; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ.

Cùng với đó, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Vận động đoàn viên, hội viên, người dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, xâm hại rừng, gây cháy rừng, khi phát hiện cháy rừng kịp thời thông báo với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn và xử lý kịp thời…
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC