Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2022

Ban Chỉ huy quân sự Thị xã vừa tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Thị xã, Ban CHQS các xã phường, trưởng tự vệ các đơn vị dân quân tự vệ.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 18 đến 21/1/2022. Trong chương trình, các học viên đã được truyền đạt các nội dung liên quan đến Chính trị, Quân sự và Hậu cần – kỹ thuật, như: Quy chế lãnh đạo công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Quân ủy Trung ương; các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; những tình huống vi phạm kỷ luật ở đơn vị và quy trình xử lý của chỉ huy các cấp; quy cách soạn thảo các loại giáo án huấn luyện quân sự, đăng ký thống kê kết quả huấn luyện; quy định các loại sổ sách công tác quân sự; tổ chức, phương pháp thông qua giáo án huấn luyện; duy trì luyện tập 1 buổi huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; hướng dẫn triển khai phòng chống dịch Covid 19 tại cơ quan đơn vị, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm hậu cần trong hành quân, trú quân, dã ngoại và diễn tập các cấp…

Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2022nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Nghĩa

Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2022

Đăng lúc: 24/01/2022 11:07:04 (GMT+7)

Ban Chỉ huy quân sự Thị xã vừa tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Thị xã, Ban CHQS các xã phường, trưởng tự vệ các đơn vị dân quân tự vệ.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 18 đến 21/1/2022. Trong chương trình, các học viên đã được truyền đạt các nội dung liên quan đến Chính trị, Quân sự và Hậu cần – kỹ thuật, như: Quy chế lãnh đạo công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Quân ủy Trung ương; các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; những tình huống vi phạm kỷ luật ở đơn vị và quy trình xử lý của chỉ huy các cấp; quy cách soạn thảo các loại giáo án huấn luyện quân sự, đăng ký thống kê kết quả huấn luyện; quy định các loại sổ sách công tác quân sự; tổ chức, phương pháp thông qua giáo án huấn luyện; duy trì luyện tập 1 buổi huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; hướng dẫn triển khai phòng chống dịch Covid 19 tại cơ quan đơn vị, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm hậu cần trong hành quân, trú quân, dã ngoại và diễn tập các cấp…

Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2022nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC