Truy cập

Hôm nay:
1191
Hôm qua:
3259
Tuần này:
1191
Tháng này:
15362
Tất cả:
4947333

Tập huấn chuyển đổi số cho người dân tại các thôn trên địa bàn xã Quang Trung.

Từ ngày 24 đến 26/5/2023, tại Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã Quang Trung, phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã Bỉm Sơn phối hợp với UBND xã Quang Trung và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thị xã tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho người dân xã Quang Trung.

Tập huấn chuyển đổi số cho người dân xã Quang Trung 1.JPG


Tại chương trình tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, Trưởng các Đoàn thể và người dân xã Quang Trung được phổ biến, tuyên truyền những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; cách bảo vệ thông tin, tài khoản cá nhân trên môi trường mạng; những tác động của quá trình chuyển đổi số đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân; mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn thị xã và xã Quang Trung; hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia mạng xã hội; cách phòng, tránh những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng… Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã cũng khái quát về vai trò, ý nghĩa của các trạm BTS, đảm bảo kết nối an toàn thông tin viễn thông trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, đồng thời kêu gọi người dân xã Quang Trung đồng tình, ủng hộ doanh nghiệp viễn thông xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên địa bàn khi được chính quyền cấp phép; nhằm cung cấp dịch vụ, phục vụ nhân dân tham gia vào chuyển đổi số, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình về chuyển đổi số theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa giao.

Tập huấn chuyển đổi số cho người dân xã Quang Trung.JPG

Cũng tại chương trình tập huấn, nhân viên các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone) đã kiểm tra, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động chính chủ; hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng Định danh điện tử (VNEID) và giới thiệu cách thức thanh toán điện tử an toàn…

Tap huan.jpg
Thông qua chương trình tập huấn, nhằm giúp Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân xã Quang Trung nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số. Từ đó tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2023 của địa phương.
TH1.jpg
Nguyễn Tới

Tập huấn chuyển đổi số cho người dân tại các thôn trên địa bàn xã Quang Trung.

Từ ngày 24 đến 26/5/2023, tại Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã Quang Trung, phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã Bỉm Sơn phối hợp với UBND xã Quang Trung và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thị xã tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho người dân xã Quang Trung.

Tập huấn chuyển đổi số cho người dân xã Quang Trung 1.JPG


Tại chương trình tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, Trưởng các Đoàn thể và người dân xã Quang Trung được phổ biến, tuyên truyền những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; cách bảo vệ thông tin, tài khoản cá nhân trên môi trường mạng; những tác động của quá trình chuyển đổi số đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân; mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn thị xã và xã Quang Trung; hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia mạng xã hội; cách phòng, tránh những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng… Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã cũng khái quát về vai trò, ý nghĩa của các trạm BTS, đảm bảo kết nối an toàn thông tin viễn thông trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, đồng thời kêu gọi người dân xã Quang Trung đồng tình, ủng hộ doanh nghiệp viễn thông xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên địa bàn khi được chính quyền cấp phép; nhằm cung cấp dịch vụ, phục vụ nhân dân tham gia vào chuyển đổi số, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình về chuyển đổi số theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa giao.

Tập huấn chuyển đổi số cho người dân xã Quang Trung.JPG

Cũng tại chương trình tập huấn, nhân viên các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone) đã kiểm tra, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động chính chủ; hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng Định danh điện tử (VNEID) và giới thiệu cách thức thanh toán điện tử an toàn…

Tap huan.jpg
Thông qua chương trình tập huấn, nhằm giúp Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân xã Quang Trung nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số. Từ đó tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2023 của địa phương.
TH1.jpg
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC