Truy cập

Hôm nay:
733
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15257
Tháng này:
176561
Tất cả:
5598908

Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

Sáng ngày 28/9/2023, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Dự hội nghị có đại diện Cục Thống kê Thanh Hoá; Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt; lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, ban, đơn vị có liên quan; lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng – Thống kê UBND phường, xã.

Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.jpg

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã nhấn mạnh, hệ thống thông tin thống kê nói chung, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã nói riêng là sản phẩm của công tác thống kê, là cơ sở, căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp. Những năm qua, công tác thống kê ở thị xã có nhiều cố gắng, nhưng thực tế vẫn còn bất cập, hạn chế như: chưa có sự thống nhất, đồng bộ về đơn vị tính; số liệu thống kê còn nghèo nàn… Mục tiêu của việc tập huấn lần này là nhằm trang bị cho lãnh đạo, công chức, viên chức, người làm công tác tổng hợp, thống kê tại cơ quan, đơn vị nắm chắc những khái niệm, nội dung và phương pháp tính; phân tố chủ yếu; nguồn số liệu... Đồng thời, xác định thời gian, tiến độ hoàn thành; phân công rõ các cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp đối với từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã 2.jpg


Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt cũng nêu rõ: Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị trong công tác thống kê. Từ đó nắm rõ các quy trình, phương pháp tính trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương về hoạt động thống kê, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành trong thị xã.
Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã 1.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là Trưởng Chi cục Thông kê thị xã Bỉm Sơn trình bày Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh “Ban hành biểu mẫu thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh”.
Nguyễn Tới

Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

Sáng ngày 28/9/2023, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Dự hội nghị có đại diện Cục Thống kê Thanh Hoá; Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt; lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, ban, đơn vị có liên quan; lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng – Thống kê UBND phường, xã.

Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.jpg

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã nhấn mạnh, hệ thống thông tin thống kê nói chung, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã nói riêng là sản phẩm của công tác thống kê, là cơ sở, căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp. Những năm qua, công tác thống kê ở thị xã có nhiều cố gắng, nhưng thực tế vẫn còn bất cập, hạn chế như: chưa có sự thống nhất, đồng bộ về đơn vị tính; số liệu thống kê còn nghèo nàn… Mục tiêu của việc tập huấn lần này là nhằm trang bị cho lãnh đạo, công chức, viên chức, người làm công tác tổng hợp, thống kê tại cơ quan, đơn vị nắm chắc những khái niệm, nội dung và phương pháp tính; phân tố chủ yếu; nguồn số liệu... Đồng thời, xác định thời gian, tiến độ hoàn thành; phân công rõ các cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp đối với từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã 2.jpg


Phó Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Quốc Đạt cũng nêu rõ: Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị trong công tác thống kê. Từ đó nắm rõ các quy trình, phương pháp tính trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương về hoạt động thống kê, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành trong thị xã.
Tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã 1.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là Trưởng Chi cục Thông kê thị xã Bỉm Sơn trình bày Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh “Ban hành biểu mẫu thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh”.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC