Truy cập

Hôm nay:
3576
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41523
Tháng này:
15320
Tất cả:
6074628

Tập huấn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện.

Chiều ngày 28/11, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá tổ chức tập huấn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự tại đầu cầu Phòng GD Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã, cùng các thành viên Ban đại diện.

Tập huấn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện.jpg
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh truyền đạt các nội dung: Giới thiệu về Ngân hàng CSXH và chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo HĐQT; vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; một số nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; giới thiệu các chương trình tín dụng chính sách đagn thực hiện tại tỉnh Thanh Hoá. Chương trình tập huấn cũng dành thời gian để thảo luận và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Chương trình tập huấn nhằm giúp các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện nắm bắt kịp thời một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các thành viên Ban đại diện HĐQT; các chương trình tín dụng chính sách mới vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định và chia sẻ những cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giúp các đối tượng chính sách sách tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay, đầu tư phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.
Hà Nghĩa

Tập huấn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện.

Chiều ngày 28/11, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá tổ chức tập huấn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự tại đầu cầu Phòng GD Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã, cùng các thành viên Ban đại diện.

Tập huấn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện.jpg
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh truyền đạt các nội dung: Giới thiệu về Ngân hàng CSXH và chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo HĐQT; vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; một số nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; giới thiệu các chương trình tín dụng chính sách đagn thực hiện tại tỉnh Thanh Hoá. Chương trình tập huấn cũng dành thời gian để thảo luận và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Chương trình tập huấn nhằm giúp các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện nắm bắt kịp thời một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các thành viên Ban đại diện HĐQT; các chương trình tín dụng chính sách mới vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định và chia sẻ những cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giúp các đối tượng chính sách sách tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay, đầu tư phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.
Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC