Tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 16/9/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thị xã Bỉm Sơn đã họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung và các tiêu chí để thị xã Bỉm Sơn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

NTM QT.JPG


Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quang Trung đã báo cáo tiến độ thực hiện 19 tiêu chí chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung. Theo đó, Xã đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí; chủ động phối hợp với các phòng, ban UBND thị xã, các Sở, ngành cấp tỉnh trong việc rà soát kết quả thực hiện từng tiêu chí và công tác lập, hoàn thiện hồ sơ. Đến nay, cơ bản các tiêu chí được thực hiện theo lộ trình kế hoạch Thị xã giao. Song, bên cạnh đó, Xã còn gặp khó khăn trong việc thực hiện một số tiêu chí, cần sự giúp đỡ tích cực hơn nữa của các cơ quan cấp trên, như: Đảm bảo cơ sở vật chất trường học trong tiêu chí về giáo dục; tiêu chí về công tác an ninh trật tự, tiêu chí về y tế...

Đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thị xã Bỉm Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới, theo báo cáo của Trưởng phòng Kinh tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn, đến nay, Thị xã đã hoàn thành 3/5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; còn 2 tiêu chí chưa đạt, gồm: Có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới đạt 90%. Hiện nay, các phòng, ban UBND thị xã đang thực hiện nhiệm vụ: Hỗ trợ xã Quang Trung hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thị xã Bỉm Sơn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt yêu cầu xã Quang Trung; các phòng, ban UBND thị xã; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải quyết liệt triển khai, đồng sức, đồng lòng hoàn thành các tiêu chí; chú trọng công tác chỉnh trang diện mạo, cảnh quan, môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân phấn đấu đạt mục tiêu: Xã Quang Trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trước 25/10/2022; thị xã Bỉm Sơn hoàn thành hồ sơ xây dựng nông thôn mới trình Trung ương trong tháng 11/2022.
Nguyễn Tới

Tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 20/09/2022 16:25:03 (GMT+7)

Sáng ngày 16/9/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thị xã Bỉm Sơn đã họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung và các tiêu chí để thị xã Bỉm Sơn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

NTM QT.JPG


Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quang Trung đã báo cáo tiến độ thực hiện 19 tiêu chí chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung. Theo đó, Xã đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí; chủ động phối hợp với các phòng, ban UBND thị xã, các Sở, ngành cấp tỉnh trong việc rà soát kết quả thực hiện từng tiêu chí và công tác lập, hoàn thiện hồ sơ. Đến nay, cơ bản các tiêu chí được thực hiện theo lộ trình kế hoạch Thị xã giao. Song, bên cạnh đó, Xã còn gặp khó khăn trong việc thực hiện một số tiêu chí, cần sự giúp đỡ tích cực hơn nữa của các cơ quan cấp trên, như: Đảm bảo cơ sở vật chất trường học trong tiêu chí về giáo dục; tiêu chí về công tác an ninh trật tự, tiêu chí về y tế...

Đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thị xã Bỉm Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới, theo báo cáo của Trưởng phòng Kinh tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Bỉm Sơn, đến nay, Thị xã đã hoàn thành 3/5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; còn 2 tiêu chí chưa đạt, gồm: Có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới đạt 90%. Hiện nay, các phòng, ban UBND thị xã đang thực hiện nhiệm vụ: Hỗ trợ xã Quang Trung hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thị xã Bỉm Sơn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt yêu cầu xã Quang Trung; các phòng, ban UBND thị xã; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải quyết liệt triển khai, đồng sức, đồng lòng hoàn thành các tiêu chí; chú trọng công tác chỉnh trang diện mạo, cảnh quan, môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân phấn đấu đạt mục tiêu: Xã Quang Trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trước 25/10/2022; thị xã Bỉm Sơn hoàn thành hồ sơ xây dựng nông thôn mới trình Trung ương trong tháng 11/2022.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC