Truy cập

Hôm nay:
1075
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15599
Tháng này:
176903
Tất cả:
5599250

Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng ngày 25/9/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) và Tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.jpg


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp UBND thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH Thị xã; Lãnh đạo Công an Thị xã; Đội Trưởng các đội nghiệp vụ Công an thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thị xã và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị xã.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trình bày Công điện số 796/CĐ-TTg, ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Công điện số 825/CĐ-TTg, ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 13751/UBND-KSTTHCNC, ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg, ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã trình bày Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong sản xuất, kinh doanh, truyền tải và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC và CNCH theo Kế hoạch số 204/KH-UBND và Công văn số 13751/UBND-KSTTHCNC, ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh; báo cáo nhanh về thực trạng nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh; công tác PCCC tại các chung cư, nhà ở cao tầng...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã nêu thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong công tác PCCC tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời đề ra những giải pháp trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn bám sát và tập trung triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH; xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ” luôn là giải pháp hiệu quả trong công tác PCCC; Việc PCCC phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đặc biệt quan tâm đối với các nhà cao tầng, cơ sở lưu trú, trường học, bệnh viện, khu tập trung đông người…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để công tác PCCC đạt hiệu quả cao nhất, “bảo đảm an toàn tính mạng của con người là trên hết, trước hết”; mỗi người dân, mỗi tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cũng cần nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC.
Nguyễn Tới

Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng ngày 25/9/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) và Tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.jpg


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp UBND thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH Thị xã; Lãnh đạo Công an Thị xã; Đội Trưởng các đội nghiệp vụ Công an thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thị xã và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị xã.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trình bày Công điện số 796/CĐ-TTg, ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Công điện số 825/CĐ-TTg, ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 13751/UBND-KSTTHCNC, ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg, ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã trình bày Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong sản xuất, kinh doanh, truyền tải và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC và CNCH theo Kế hoạch số 204/KH-UBND và Công văn số 13751/UBND-KSTTHCNC, ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh; báo cáo nhanh về thực trạng nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh; công tác PCCC tại các chung cư, nhà ở cao tầng...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã nêu thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong công tác PCCC tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời đề ra những giải pháp trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn bám sát và tập trung triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH; xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ” luôn là giải pháp hiệu quả trong công tác PCCC; Việc PCCC phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đặc biệt quan tâm đối với các nhà cao tầng, cơ sở lưu trú, trường học, bệnh viện, khu tập trung đông người…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để công tác PCCC đạt hiệu quả cao nhất, “bảo đảm an toàn tính mạng của con người là trên hết, trước hết”; mỗi người dân, mỗi tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cũng cần nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC