Truy cập

Hôm nay:
949
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15473
Tháng này:
176777
Tất cả:
5599124

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 được tổ chức từ ngày 20-9.

Ngày 15/9/2023, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch số 3083/KH-UBND về Thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023” trên địa bàn thị xã.

Theo đó, nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường, đặc biệt là các loại bệnh dịch: Tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, bệnh Dại,…; chủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, giảm thiệt hại về kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023” được thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn thị xã từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2023.

Cụ thể: Đối với chợ buôn bán, giết mổ, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm sống: Cần có khu vực riêng cho từng loại gia súc, gia cầm, đặc biệt là phân tách khu bán, giết mổ gia cầm riêng biệt tại chợ; bố trí hố khử trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại lối ra vào khu vực buôn bán, giết mổ, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm; quét dọn và phun thuốc khu vực bán gia súc, gia cầm, các vật dụng liên quan sau mỗi buổi chợ; phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi chợ. Những quầy buôn bán thịt phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và phải vệ sinh, tiêu độc sau mỗi buổi chợ; quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.

Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: Cần phát quang cây cối xung quanh chuồng nuôi, quét dọn, thu gom phân, rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; Phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, dụng cụ, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần; Vệ sinh khử trùng, tiêu độc các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, thức ăn,... trước khi ra, vào cơ sở, khu vực chăn nuôi. Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm, ngoài việc phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra, vào cơ sở ấp nở, cần thu gom vỏ trứng đã ấp nở để đốt hoặc chôn lấp; Phun thuốc sát trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở.

Tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia cầm đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; Nơi giết mổ phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất; Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ...

Bên cạnh đó, để vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, đường, phố… UBND thị xã cũng đề nghị các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường phố; khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm; phun khử trùng, tiêu độc môi trường đường làng, ngõ xóm, vùng có nguy cơ cao mỗi tuần 1 lần.
Nguyễn Tới

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 được tổ chức từ ngày 20-9.

Ngày 15/9/2023, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch số 3083/KH-UBND về Thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023” trên địa bàn thị xã.

Theo đó, nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường, đặc biệt là các loại bệnh dịch: Tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, bệnh Dại,…; chủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, giảm thiệt hại về kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023” được thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn thị xã từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2023.

Cụ thể: Đối với chợ buôn bán, giết mổ, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm sống: Cần có khu vực riêng cho từng loại gia súc, gia cầm, đặc biệt là phân tách khu bán, giết mổ gia cầm riêng biệt tại chợ; bố trí hố khử trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại lối ra vào khu vực buôn bán, giết mổ, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm; quét dọn và phun thuốc khu vực bán gia súc, gia cầm, các vật dụng liên quan sau mỗi buổi chợ; phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi chợ. Những quầy buôn bán thịt phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và phải vệ sinh, tiêu độc sau mỗi buổi chợ; quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.

Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: Cần phát quang cây cối xung quanh chuồng nuôi, quét dọn, thu gom phân, rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; Phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, dụng cụ, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần; Vệ sinh khử trùng, tiêu độc các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, thức ăn,... trước khi ra, vào cơ sở, khu vực chăn nuôi. Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm, ngoài việc phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra, vào cơ sở ấp nở, cần thu gom vỏ trứng đã ấp nở để đốt hoặc chôn lấp; Phun thuốc sát trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở.

Tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia cầm đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; Nơi giết mổ phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất; Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ...

Bên cạnh đó, để vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, đường, phố… UBND thị xã cũng đề nghị các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường phố; khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm; phun khử trùng, tiêu độc môi trường đường làng, ngõ xóm, vùng có nguy cơ cao mỗi tuần 1 lần.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC