Truy cập

Hôm nay:
3688
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41635
Tháng này:
15432
Tất cả:
6074740

Thị xã Bỉm Sơn tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Sáng ngày 1/2/2024, Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

6344efb794683e366779.jpg

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND Thị xã, đại diện các phòng, ban thuộc UBND Thị xã; lãnh đạo UBND các xã phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.


df0068b5136ab934e07b.jpg

Năm 2023, UBND Thị xã đã triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, các xã phường nhiều phong trào thi đua yêu nước với chủ đề xuyên suốt “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023”. Các cơ quan Nổi bật là các phong trào Thi đua xây dựng Nông thôn mới; Xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, cá nhân kiểu mẫu; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh….


423327198_301524079567835_29903249743635557_n.jpg

Qua đó, Thị xã đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, hoàn thành 13/14 chỉ tiêu tỉnh giao, 19/23 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Thị xã đề ra. Nổi bật, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 16.873 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, quy mô giá trị sản xuất đứng thứ 3 toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 70,44%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91%; thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2022.

53803e3b45e4efbab6f5.jpg

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, đối tượng khen thưởng hướng đến người trực tiếu lao động và chú trọng đến các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong điều kiện khó khăn. Việc đề nghị, xét khen thưởng xuyên và chuyên đề được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định; việc bình xét khen thưởng chặt chẽ, dân chủ, cong khai, công bằng. Công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, chuyển từ cách làm thụ động sang chủ động, có kế hoạch từ việc phát hiện, bồi dưỡng, đến tổng kết và vinh danh.

dbe2df21a4fe0ea057ef.jpg

Tại hội nghị, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã phát động Phong trào thi đua năm 2024 của Thị xã. Trọng tâm là tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cán bộ công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2024; Tiếp tục thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII và lời dạy của Bác về thi đua yêu nước; Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, thi đua thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các quy định của Đảng. Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, các phường xã tăng cường công tác chỉ đạo với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”; luôn đoàn kết, nhất trí, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính và các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong khối văn hóa - xã hội như: Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện tốt “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”…

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQ Thị xã đã phát biểu hưởng ứng Phát động thi đua năm 2024 của Thị xã.

aaf832bc4863e23dbb72.jpg

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập các cụm thi đua. Trưởng các cụm đã ký giao ước thi đua với Chủ tịch UBND Thị xã.


b28a492632f998a7c1e8.jpg

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thị xã Trịnh Tuấn Thành đã tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho có 2 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


f01a8e6df4b25eec07a3.jpg

Cũng nhân dịp này, UBND Tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân, công nhận 1 Trường học đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thị xã tặng giấy khen cho 23 tập thể, 51 cá nhân và công nhận 4 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.


a2a61ac5601aca44930b.jpg


79df9c43e79c4dc2148d.jpg

Hà Nghĩa

Thị xã Bỉm Sơn tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Sáng ngày 1/2/2024, Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

6344efb794683e366779.jpg

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND Thị xã, đại diện các phòng, ban thuộc UBND Thị xã; lãnh đạo UBND các xã phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.


df0068b5136ab934e07b.jpg

Năm 2023, UBND Thị xã đã triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, các xã phường nhiều phong trào thi đua yêu nước với chủ đề xuyên suốt “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023”. Các cơ quan Nổi bật là các phong trào Thi đua xây dựng Nông thôn mới; Xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, cá nhân kiểu mẫu; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh….


423327198_301524079567835_29903249743635557_n.jpg

Qua đó, Thị xã đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, hoàn thành 13/14 chỉ tiêu tỉnh giao, 19/23 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Thị xã đề ra. Nổi bật, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 16.873 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, quy mô giá trị sản xuất đứng thứ 3 toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 70,44%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91%; thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2022.

53803e3b45e4efbab6f5.jpg

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, đối tượng khen thưởng hướng đến người trực tiếu lao động và chú trọng đến các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong điều kiện khó khăn. Việc đề nghị, xét khen thưởng xuyên và chuyên đề được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định; việc bình xét khen thưởng chặt chẽ, dân chủ, cong khai, công bằng. Công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, chuyển từ cách làm thụ động sang chủ động, có kế hoạch từ việc phát hiện, bồi dưỡng, đến tổng kết và vinh danh.

dbe2df21a4fe0ea057ef.jpg

Tại hội nghị, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã phát động Phong trào thi đua năm 2024 của Thị xã. Trọng tâm là tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cán bộ công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2024; Tiếp tục thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII và lời dạy của Bác về thi đua yêu nước; Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, thi đua thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các quy định của Đảng. Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, các phường xã tăng cường công tác chỉ đạo với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”; luôn đoàn kết, nhất trí, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính và các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong khối văn hóa - xã hội như: Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện tốt “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”…

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQ Thị xã đã phát biểu hưởng ứng Phát động thi đua năm 2024 của Thị xã.

aaf832bc4863e23dbb72.jpg

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập các cụm thi đua. Trưởng các cụm đã ký giao ước thi đua với Chủ tịch UBND Thị xã.


b28a492632f998a7c1e8.jpg

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thị xã Trịnh Tuấn Thành đã tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho có 2 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


f01a8e6df4b25eec07a3.jpg

Cũng nhân dịp này, UBND Tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân, công nhận 1 Trường học đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thị xã tặng giấy khen cho 23 tập thể, 51 cá nhân và công nhận 4 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.


a2a61ac5601aca44930b.jpg


79df9c43e79c4dc2148d.jpg

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC