Truy cập

Hôm nay:
3281
Hôm qua:
4506
Tuần này:
3281
Tháng này:
79481
Tất cả:
6326229

Thị xã quyết liệt thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2024

Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã, từ ngày 08/3/2024, toàn thị xã đã đồng loạt tiêm phòng vắc xin cho gia súc gia cầm. Đến nay, kết quả tiêm phòng đạt khá cao, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

77730b70576df833a17c.jpg
Các loại vắc xin được tiêm gồm: vắc xin lở mồm long móng, Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò dê; vắc xin Dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn cho đàn lợn; vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm và vắc xin Dại cho đàn chó mèo xin trên địa bàn tất cả các phường xã.
Đến 30/3/2024, sau hơn 20 ngày triển khai quyết liệt và đồng bộ, tất cả các phường xã đã cơ bản hoàn thành. Nhiều đơn vị đạt kết quả cao. Đặc biệt là tiêm phòng Dại cho đàn chó mèo, như phường Lam Sơn tiêm được 300 con/150 con chó mèo đạt 200% KH, phường Ngọc Trạo tiêm được 225/125 con chó mèo đạt 180%KH và các đơn vị còn lại đạt 100%KH được giao.

Có được kết quả tích cực đó là công tác tuyên truyền sâu rộng của các cấp ngành đến toàn thể nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ đảng chính quyền các phường xã. Trong thời gian tới các phường, xã vẫn quyết liệt triển khai các mũi tiêm phòng còn lại cho đàn lợn, trâu bò và gia cầm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu 15/4/2024 hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024.

Lê Văn Linh
Trung tâm DVNN thị xã

Thị xã quyết liệt thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2024

Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã, từ ngày 08/3/2024, toàn thị xã đã đồng loạt tiêm phòng vắc xin cho gia súc gia cầm. Đến nay, kết quả tiêm phòng đạt khá cao, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

77730b70576df833a17c.jpg
Các loại vắc xin được tiêm gồm: vắc xin lở mồm long móng, Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò dê; vắc xin Dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn cho đàn lợn; vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm và vắc xin Dại cho đàn chó mèo xin trên địa bàn tất cả các phường xã.
Đến 30/3/2024, sau hơn 20 ngày triển khai quyết liệt và đồng bộ, tất cả các phường xã đã cơ bản hoàn thành. Nhiều đơn vị đạt kết quả cao. Đặc biệt là tiêm phòng Dại cho đàn chó mèo, như phường Lam Sơn tiêm được 300 con/150 con chó mèo đạt 200% KH, phường Ngọc Trạo tiêm được 225/125 con chó mèo đạt 180%KH và các đơn vị còn lại đạt 100%KH được giao.

Có được kết quả tích cực đó là công tác tuyên truyền sâu rộng của các cấp ngành đến toàn thể nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ đảng chính quyền các phường xã. Trong thời gian tới các phường, xã vẫn quyết liệt triển khai các mũi tiêm phòng còn lại cho đàn lợn, trâu bò và gia cầm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu 15/4/2024 hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024.

Lê Văn Linh
Trung tâm DVNN thị xã

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC