Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quang Trung

Sáng ngày 12/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do ông Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn,cùng đại diện các ngành liên quan đã giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quang Trung, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021.

Dat QT.JPG


Phát biểu khai mạc chương trình giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc giám sát thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai. Nội dung giám sát tập trung vào 6 vấn đề trọng tâm, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành pháp luật về đất đai; Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quản lý đất công ích, quỹ đất chưa sử dụng, đất do UBND xã quản lý; Việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai của công dân.Thành viên trong đoàn thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu tài liệu, giám sát trực tiếp tại đơn vị và đi khảo sát thực tế làm rõ hơn những vấn đề thuộc nội dung giám sát.

Tại buổi giám sát, sau khi nghiên cứu tại liệu, thảo luận, trao đổi và nghegiải trình của cán bộ, công chức xã Quang Trung về các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát, các thành viên trong đoàn Giám sát cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả mà xã Quang Trung đạt được trong thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021. Cụ thể: Tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn Xã là 707,65 ha, trong đó: Đất phi nông nghiệp 280,46ha; đất nông nghiệp 415,46ha; đất chưa sử dụng 10,35ha. Những năm gần đây, Đảng ủy, Chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạocông tác quản lý Nhà nước về đất đai; việc quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhìn chung, UBND Xã đã làm tốt công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Bên cạnh đó, Xã cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, ban UBND thị xã và các ngành liên quan trong công tác bồi thường, GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn, như: Dự án xây dựng Nhà máy May 10; Khu dân cư Phố Chợ, Trung tâm Thương mại Hồng Phượng, Cây xăng Việt Dung..., đảm bảo đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với quỹ đất công ích 5% và đất vượt 5% do UBND xã quản lý chủ yếu là các thửa đất nhỏ, manh mún và đất mặt nước hoang nên rất khó khăn cho việc nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2021, UBND xã đã ký hợp đồng đấu thầu đất để sản xuất nông nghiệp với 75 hộ. Nguồn thu từ quỹ đất công ích đạt trên 1,8 tỷ đồng...

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã Quang Trung đã cơ bản hoàn thành kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; Hiện đang xét thời gian, nguồn gốc sử dụng đất phục vụ cho công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. Mặt khác, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai cũng được cấp ủy, chính quyền Xã quan tâm chỉ đạo. Trên địa bàn không hình thành điểm nóng, không có tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp...

GSQT.JPG
Tuy nhiên, việc thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quang Trung cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai hiệu quả chưa cao; Còn nhiều trường hợp hộ gia đình, cá dân sử dụng đất sai mục đích; Quản lý quỹ đất công ích 5%và quỹ đất vượt 5% do UBND xã quản lý chưa chặt chẽ; Công tác xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất chưa triệt để..
Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cũng thắng thắn chỉ ra những thiếu sót của xã Quang Trung trong việc chuẩn bị báo cáo và yêu cầu UBND xã cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo Đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát.
Nguyễn Tới

Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quang Trung

Đăng lúc: 14/05/2022 10:24:32 (GMT+7)

Sáng ngày 12/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do ông Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn,cùng đại diện các ngành liên quan đã giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quang Trung, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021.

Dat QT.JPG


Phát biểu khai mạc chương trình giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc giám sát thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai. Nội dung giám sát tập trung vào 6 vấn đề trọng tâm, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành pháp luật về đất đai; Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quản lý đất công ích, quỹ đất chưa sử dụng, đất do UBND xã quản lý; Việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai của công dân.Thành viên trong đoàn thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu tài liệu, giám sát trực tiếp tại đơn vị và đi khảo sát thực tế làm rõ hơn những vấn đề thuộc nội dung giám sát.

Tại buổi giám sát, sau khi nghiên cứu tại liệu, thảo luận, trao đổi và nghegiải trình của cán bộ, công chức xã Quang Trung về các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát, các thành viên trong đoàn Giám sát cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả mà xã Quang Trung đạt được trong thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021. Cụ thể: Tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn Xã là 707,65 ha, trong đó: Đất phi nông nghiệp 280,46ha; đất nông nghiệp 415,46ha; đất chưa sử dụng 10,35ha. Những năm gần đây, Đảng ủy, Chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạocông tác quản lý Nhà nước về đất đai; việc quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhìn chung, UBND Xã đã làm tốt công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Bên cạnh đó, Xã cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, ban UBND thị xã và các ngành liên quan trong công tác bồi thường, GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn, như: Dự án xây dựng Nhà máy May 10; Khu dân cư Phố Chợ, Trung tâm Thương mại Hồng Phượng, Cây xăng Việt Dung..., đảm bảo đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với quỹ đất công ích 5% và đất vượt 5% do UBND xã quản lý chủ yếu là các thửa đất nhỏ, manh mún và đất mặt nước hoang nên rất khó khăn cho việc nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2021, UBND xã đã ký hợp đồng đấu thầu đất để sản xuất nông nghiệp với 75 hộ. Nguồn thu từ quỹ đất công ích đạt trên 1,8 tỷ đồng...

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã Quang Trung đã cơ bản hoàn thành kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; Hiện đang xét thời gian, nguồn gốc sử dụng đất phục vụ cho công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. Mặt khác, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai cũng được cấp ủy, chính quyền Xã quan tâm chỉ đạo. Trên địa bàn không hình thành điểm nóng, không có tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp...

GSQT.JPG
Tuy nhiên, việc thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quang Trung cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai hiệu quả chưa cao; Còn nhiều trường hợp hộ gia đình, cá dân sử dụng đất sai mục đích; Quản lý quỹ đất công ích 5%và quỹ đất vượt 5% do UBND xã quản lý chưa chặt chẽ; Công tác xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất chưa triệt để..
Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cũng thắng thắn chỉ ra những thiếu sót của xã Quang Trung trong việc chuẩn bị báo cáo và yêu cầu UBND xã cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo Đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC