Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lam Sơn

Sáng ngày 20/5/2022, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn phường Lam Sơn.

TTHD.JPG


Phường Lam Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là 490,12 ha; có trên 2.500 hộ với gần 9.000 nhân khẩu. Là phường nội thị nhưng có 3 đơn vị nông nghiệp (khu phố 2, thôn Cổ Đam, thôn Nghĩa Môn); Diện tích đất công ích trên địa bàn phường là 5,7 ha. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND phường Lam Sơn, giai đoạn 2016-2021, công tác quản lý Nhà nước về đất đai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, nhất là từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực; Căn cứ quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Đảng ủy đã đưa công tác quản lý đất đai xen kẽ vào các chuyên đề nghị quyết, kèm theo đó, UBND phường cũng đã ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền áp dụng chung cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện pháp luật về đất đai, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận diện tích đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt 98,5%; Cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt tỷ lệ 100%.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của phường. UBND phường cho 28 hộ gia đình, cá nhân thuê 1,6 ha đất công ích trong thời hạn 5 năm để sản xuất nông nghiệp; Tổng thu từ quỹ đất công ích từ năm 2016-2021 trên 193 triệu đồng. Đối với 10 ha đất do Nông trường Hà Trung bàn giao cho địa phương quản lý, không thuộc quỹ đất công ích, UBND phường đã hướng dẫn cho nhân dân thực hiện ký hợp đồng với UBND thị xã..

Tại buổi giám sát,các thành viên của đoàn đã thảo luận, làm rõ thêm các nội dung, số liệu báo cáo, thực tiễn vềthực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó yêu cầu làm rõ hơn nguyên nhân tình trạng giao đất, cho thuê đất; sử dụng đất tại một số dự án, công trình kém hiệu quả, gây lãng phí; sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn, như: Tình trạng cho thuê, sử dụng tại dãy ki ốt Cửa hàng lương thực số 2 cũ; Trụ sở cũ của Công an và UBND phường; dãy ki ốt tại Chợ Xí nghiệp 4; Hiện trạng bỏ hoang công trình Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa, Kho của Sở Ngoại thương, gây lãng phí quỹ đất, mất mỹ quan đô thị; Tình trạng xây dựng nhà kiên cố trên đất mượn. Trên địa bàn phường có 3 nghĩa trang, nghĩa địa tạm nhưng UBND phường chưa có phương án quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa... Đại diện cấp ủy, chính quyền phường Lam Sơn đã giải trình các nội dung do đoàn giám sát yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến của đoàn giám sát, đồng chí đề nghị UBND phường Lam Sơn tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung báo cáo theo hướng: Làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về đất đai; tìm ra các giải pháp khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã cũng đề nghị UBND phường Lam Sơnrà soát, thống kê các công trình, trụ sở, dự án của các cơ quan, đơn vị không còn sử dụng, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí; có kiến nghị xử lý gửi về Thường trực HĐND thị xã trước ngày 25/5/2022.
Nguyễn Tới

Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn giám sát công tác thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lam Sơn

Đăng lúc: 21/05/2022 20:33:49 (GMT+7)

Sáng ngày 20/5/2022, đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn phường Lam Sơn.

TTHD.JPG


Phường Lam Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là 490,12 ha; có trên 2.500 hộ với gần 9.000 nhân khẩu. Là phường nội thị nhưng có 3 đơn vị nông nghiệp (khu phố 2, thôn Cổ Đam, thôn Nghĩa Môn); Diện tích đất công ích trên địa bàn phường là 5,7 ha. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND phường Lam Sơn, giai đoạn 2016-2021, công tác quản lý Nhà nước về đất đai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, nhất là từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực; Căn cứ quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Đảng ủy đã đưa công tác quản lý đất đai xen kẽ vào các chuyên đề nghị quyết, kèm theo đó, UBND phường cũng đã ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền áp dụng chung cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện pháp luật về đất đai, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận diện tích đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt 98,5%; Cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt tỷ lệ 100%.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của phường. UBND phường cho 28 hộ gia đình, cá nhân thuê 1,6 ha đất công ích trong thời hạn 5 năm để sản xuất nông nghiệp; Tổng thu từ quỹ đất công ích từ năm 2016-2021 trên 193 triệu đồng. Đối với 10 ha đất do Nông trường Hà Trung bàn giao cho địa phương quản lý, không thuộc quỹ đất công ích, UBND phường đã hướng dẫn cho nhân dân thực hiện ký hợp đồng với UBND thị xã..

Tại buổi giám sát,các thành viên của đoàn đã thảo luận, làm rõ thêm các nội dung, số liệu báo cáo, thực tiễn vềthực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó yêu cầu làm rõ hơn nguyên nhân tình trạng giao đất, cho thuê đất; sử dụng đất tại một số dự án, công trình kém hiệu quả, gây lãng phí; sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn, như: Tình trạng cho thuê, sử dụng tại dãy ki ốt Cửa hàng lương thực số 2 cũ; Trụ sở cũ của Công an và UBND phường; dãy ki ốt tại Chợ Xí nghiệp 4; Hiện trạng bỏ hoang công trình Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa, Kho của Sở Ngoại thương, gây lãng phí quỹ đất, mất mỹ quan đô thị; Tình trạng xây dựng nhà kiên cố trên đất mượn. Trên địa bàn phường có 3 nghĩa trang, nghĩa địa tạm nhưng UBND phường chưa có phương án quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa... Đại diện cấp ủy, chính quyền phường Lam Sơn đã giải trình các nội dung do đoàn giám sát yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thực hiện pháp luật, quản lý nhà nước về đất đai thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến của đoàn giám sát, đồng chí đề nghị UBND phường Lam Sơn tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung báo cáo theo hướng: Làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về đất đai; tìm ra các giải pháp khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã cũng đề nghị UBND phường Lam Sơnrà soát, thống kê các công trình, trụ sở, dự án của các cơ quan, đơn vị không còn sử dụng, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí; có kiến nghị xử lý gửi về Thường trực HĐND thị xã trước ngày 25/5/2022.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC