Truy cập

Hôm nay:
748
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15272
Tháng này:
176576
Tất cả:
5598923

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn xã Quang Trung.

Chiều ngày 26/9/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Quang Trung về thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2 025 trên địa bàn xã Quang Trung. Cùng dự có đồng chí Thịnh Văn Phong – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, Đại biểu HĐND thị xã.

z4733587044181_6c05cc22e20d1b8cd2af9f0ab6751ada.jpg

Theo báo cáo của UBND xã Quang Trung, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, Xã có 7 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 10.226 triệu đồng; Trong đó, có 5 dự án đã hoàn thành, đã quyết toán, đưa vào sử dụng; 1 dự án đã hoàn thành, đã quyết toán nhưng còn nợ; giá trị giải ngân 10.147 triệu đồng. Đối với các dự án khởi công mới, theo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, Xã có 14 dự án. Đến nay, Xã đã triển khai thi công 10 dự án, với tổng mức đầu tư 17.026 triệu đồng; đã giải ngân 7.140 triệu đồng…

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn xã Quang Trung 1.jpg

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, công chức (có liên quan) xã Quang Trung đã trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung Đoàn giám sát quan tâm, đặc biệt là những khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác nghiệm thu, bàn giao công trình…

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn xã Quang Trung.JPG

Phát biểu tại buổi giám sát, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả xã Quang Trung đạt được, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã. Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện các dự án đầu tư công phải tuân thủ các bước, các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Trưởng đoàn giám sát đề nghị xã Quang Trung rà soát lại toàn bộ các dự án đã hoàn thành và đang triển khai, có kế hoạch thanh quyết toán cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư đảm bảo kế hoạch theo đúng giai đoạn đã được HĐND xã quyết nghị. HĐND xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn; phát huy vai trò của Tổ giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công. Đồng chí cũng đề nghị UBND xã Quang Trung tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo, gửi về Thường trực HĐND thị xã.
Nguyễn Tới

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn xã Quang Trung.

Chiều ngày 26/9/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Quang Trung về thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2 025 trên địa bàn xã Quang Trung. Cùng dự có đồng chí Thịnh Văn Phong – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, Đại biểu HĐND thị xã.

z4733587044181_6c05cc22e20d1b8cd2af9f0ab6751ada.jpg

Theo báo cáo của UBND xã Quang Trung, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, Xã có 7 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 10.226 triệu đồng; Trong đó, có 5 dự án đã hoàn thành, đã quyết toán, đưa vào sử dụng; 1 dự án đã hoàn thành, đã quyết toán nhưng còn nợ; giá trị giải ngân 10.147 triệu đồng. Đối với các dự án khởi công mới, theo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, Xã có 14 dự án. Đến nay, Xã đã triển khai thi công 10 dự án, với tổng mức đầu tư 17.026 triệu đồng; đã giải ngân 7.140 triệu đồng…

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn xã Quang Trung 1.jpg

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, công chức (có liên quan) xã Quang Trung đã trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung Đoàn giám sát quan tâm, đặc biệt là những khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác nghiệm thu, bàn giao công trình…

Thường trực HĐND thị xã giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn xã Quang Trung.JPG

Phát biểu tại buổi giám sát, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả xã Quang Trung đạt được, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Đình Lâm đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã. Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện các dự án đầu tư công phải tuân thủ các bước, các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Trưởng đoàn giám sát đề nghị xã Quang Trung rà soát lại toàn bộ các dự án đã hoàn thành và đang triển khai, có kế hoạch thanh quyết toán cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư đảm bảo kế hoạch theo đúng giai đoạn đã được HĐND xã quyết nghị. HĐND xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn; phát huy vai trò của Tổ giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công. Đồng chí cũng đề nghị UBND xã Quang Trung tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo, gửi về Thường trực HĐND thị xã.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC