Truy cập

Hôm nay:
146
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8676
Tháng này:
111135
Tất cả:
6525452

Tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2024.

Vụ Xuân năm 2024, ngành nông nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn như chi phí đầu vào tăng, thời tiết bất lợi và thiếu lực lượng khuyến nông viên. Tuy nhiên được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

932fc7f13b8695d8cc97.jpg
Tổng diện tích gieo trồng toàn thị xã trong vụ Xuân là 854,91 ha, đạt 94% so CK, bằng 95% KH. Trong đó diện tích cây trồng chính gồm cây lương thực có hạt là 557,53 ha, đạt 99,8% so CK; cây mía 173,7 ha, đạt 77,3% so CK, rau đậu các loạt 75,6 ha, đạt 100% so CK. Riêng đối với diện tích lúa, diện tích gieo trồng là 510,03 ha, đạt 100% so CK, trong đó diện tích trà sớm chiếm 4%, trà chính vụ 75,6%, trà muộn 20,4%. Về cơ cấu nhóm lúa, nhóm giống lúa lai chiếm 45,8% diện tích, nhóm giống lúa thuần 54,2% diện tích.

Vụ Thu mùa năm nay, Thị xã đặt ra mục tiêu gieo trồng với tổng diện tích 467 ha. Phấn đấu gieo trồng lúa 341 ha, năng suất 48 tạ/ha, sản lượng 1.636 tấn; cây lúa 39 ha, năng suất 41 tạ/ha, sản lượng 160 tấn, rau đậu các loại 63 ha, cây chất bột có củ 4 ha, cây lạc 4 ha, cây gia vị, dược liệu 5 ha, cây trồng khác 11 ha.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thị xã chỉ đạo các xã phường và đơn vị chức năng xây dựng và triển khai tốt phương án chống hạn, chống bão lụt, phòng trừ sâu bệnh, làm tốt công tác khuyến nông. Thường xuyên kiểm tra các công trình hồ đập, hệ thống cống, trạm bơm tưới, tiêu, nạo vét kênh mương, tiêu khơi thông dòng chảy đáp ứng kịp thời cho công tác chống hạn và chống úng, thực hiện tốt công tác thuỷ lợi mùa khô.

Chỉ đạo các xã phường chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu thời vụ và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời; đẩy mạnh cơ giới hoá trong các khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch.

Cùng với đó mở các lớp tập huấn cho các hộ dân làm chuyển biến nhận thức trong nhân dân về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Mở rộng các hình thức dịch vụ của các HTX, tổ hợp tác, các doanh nghiệp… từ khâu làm đất, cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân để giảm chi phí cho sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát về chất lượng giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vệ.

Hà Nghĩa

Tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2024.

Vụ Xuân năm 2024, ngành nông nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn như chi phí đầu vào tăng, thời tiết bất lợi và thiếu lực lượng khuyến nông viên. Tuy nhiên được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

932fc7f13b8695d8cc97.jpg
Tổng diện tích gieo trồng toàn thị xã trong vụ Xuân là 854,91 ha, đạt 94% so CK, bằng 95% KH. Trong đó diện tích cây trồng chính gồm cây lương thực có hạt là 557,53 ha, đạt 99,8% so CK; cây mía 173,7 ha, đạt 77,3% so CK, rau đậu các loạt 75,6 ha, đạt 100% so CK. Riêng đối với diện tích lúa, diện tích gieo trồng là 510,03 ha, đạt 100% so CK, trong đó diện tích trà sớm chiếm 4%, trà chính vụ 75,6%, trà muộn 20,4%. Về cơ cấu nhóm lúa, nhóm giống lúa lai chiếm 45,8% diện tích, nhóm giống lúa thuần 54,2% diện tích.

Vụ Thu mùa năm nay, Thị xã đặt ra mục tiêu gieo trồng với tổng diện tích 467 ha. Phấn đấu gieo trồng lúa 341 ha, năng suất 48 tạ/ha, sản lượng 1.636 tấn; cây lúa 39 ha, năng suất 41 tạ/ha, sản lượng 160 tấn, rau đậu các loại 63 ha, cây chất bột có củ 4 ha, cây lạc 4 ha, cây gia vị, dược liệu 5 ha, cây trồng khác 11 ha.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thị xã chỉ đạo các xã phường và đơn vị chức năng xây dựng và triển khai tốt phương án chống hạn, chống bão lụt, phòng trừ sâu bệnh, làm tốt công tác khuyến nông. Thường xuyên kiểm tra các công trình hồ đập, hệ thống cống, trạm bơm tưới, tiêu, nạo vét kênh mương, tiêu khơi thông dòng chảy đáp ứng kịp thời cho công tác chống hạn và chống úng, thực hiện tốt công tác thuỷ lợi mùa khô.

Chỉ đạo các xã phường chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu thời vụ và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời; đẩy mạnh cơ giới hoá trong các khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch.

Cùng với đó mở các lớp tập huấn cho các hộ dân làm chuyển biến nhận thức trong nhân dân về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Mở rộng các hình thức dịch vụ của các HTX, tổ hợp tác, các doanh nghiệp… từ khâu làm đất, cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân để giảm chi phí cho sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát về chất lượng giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vệ.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC