Tọa đàm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam và 37 năm thành lập Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn

Chiều ngày 11/10/2021, Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021) và 37 năm thành lập Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn (1984-2021).

Toa dam.JPG


Tham dự có đại diện Ban Dân vận Thị ủy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bỉm Sơn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân Thị xã

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn. Cách đây 91 năm, tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn được thành lập năm 1984 trên cơ sở 3 đơn vị hành chính là: Xã Hà Lan, xã Quang Trung và phường Lam Sơn với 17 chi hội và 720 hội viên. Trải qua 37 năm với 9 kỳ Đại hội, Hội Nông dân thị xã bỉm Sơn ngày càng phát triển vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nông dân, là người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, là nhân tố quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Hội đã tích cực vận động nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các phong trào thi đua như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Nông dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo đảm quốc phòng, an ninh”; “Phong trào nông dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng thôn, xóm, khu phố văn hóa”; “Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”…đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Doãn Văn Đạt – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân thuộc Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Nguyễn Tới

Tọa đàm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam và 37 năm thành lập Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 12/10/2021 17:22:42 (GMT+7)

Chiều ngày 11/10/2021, Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021) và 37 năm thành lập Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn (1984-2021).

Toa dam.JPG


Tham dự có đại diện Ban Dân vận Thị ủy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bỉm Sơn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân Thị xã

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn. Cách đây 91 năm, tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn được thành lập năm 1984 trên cơ sở 3 đơn vị hành chính là: Xã Hà Lan, xã Quang Trung và phường Lam Sơn với 17 chi hội và 720 hội viên. Trải qua 37 năm với 9 kỳ Đại hội, Hội Nông dân thị xã bỉm Sơn ngày càng phát triển vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nông dân, là người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, là nhân tố quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Hội đã tích cực vận động nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các phong trào thi đua như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Nông dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo đảm quốc phòng, an ninh”; “Phong trào nông dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng thôn, xóm, khu phố văn hóa”; “Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”…đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Doãn Văn Đạt – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân thuộc Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC