Truy cập

Hôm nay:
325
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8855
Tháng này:
111314
Tất cả:
6525631

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 – CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Sáng ngày 16/4, Ban cán sự Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 – CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Đồng chí Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW dự và chỉ đạo hội nghị.

IMG_0728.JPG

Dự tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn có đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 -CT/TW về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, ngành BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả về công tác bảo hiểm y tế. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp, người lao động và cơ sở KCB về chính sách pháp luật BHYT đã có chuyển biến tích cực, người dân tin tưởng và hài lòng khi sử dụng thẻ BHYT.

Công tác phát triển đối tượng đã đạt được những kết quả tích cực, số người tham gia BHYT đã vượt chỉ tiêu đề ra. Hệ thống các văn bản hướng dẫn Luật BHYT ban hành tương đối đầy đủ. Hệ thống chính trị các cấp quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo tổ chức thực hiện để Luật BHYT đi vào cuộc sống. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT. Hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tiếp tục được củng cố, mở rộng theo quy định của pháp luật, bố trí các điểm thu, nhân viên thu đến từng thôn, bản, tổ dân phố. Nhờ đó, số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số; năm 2009, sau khi Chỉ thị 38-CT/TW được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 10 triệu người so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 58,2% dân số; đến năm 2023 có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, thời điểm chưa có Chỉ thị số 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT được tăng cường nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Trong giai đoạn 2017 - 2022, hệ thống thông tin giám định BHYT đã ghi nhận kết quả giám định giảm trừ số chi không hợp lý tổng số tiền từ chối thanh toán là 10.217,44 tỷ đồng (tự động là 1.738,58 tỷ đồng, chủ động là 8.478,88 đồng).

Ngành BHXH đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. BHXH Việt Nam giảm từ 115 TTHC (2015) xuống còn 25 TTHC (2023), 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu tập trung và đảm bảo an toàn thông tin cho 28 hệ thống ứng dụng phục vụ nghiệp vụ, đảm bảo 100% nghiệp vụ của ngành thực hiện trên phần mềm ứng dụng. Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối trực tuyến với các cơ sở KCB từ tuyến xã đến Trung ương. Ứng dụng trên thiết bị di dộng VssID - BHXH số thu hút khoảng 35 triệu người sử dụng. Phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai sử dụng đa nền tảng khi đi KCB bằng căn cước công dân, VssID - BHXH số, định danh điện tử VneID. Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT (12.851 cơ sở) trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng thay thẻ BHYT để làm thủ tục KCB BHYT.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW để thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT; tập trung các nguồn lực phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT.
Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT. Quản lý an toàn, hiệu quả các nguồn thu, chi tài chính; tăng cường công tác giám định BHYT, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Đẩy mạnh cải cách TTHC trong thực hiện chính sách BHYT; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Phát biểu chỉ đạo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngVũ Thanh Maiđề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT, thấy rõ quyền lợi khi tham gia BHYT, từ đó, hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện BHYT. Tiếp tục đưa các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ hằng năm; gắn thực hiện chỉ tiêu về BHYT với các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...
Ngành BHXH cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ, chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người dân.
Hà Nghĩa

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 – CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Sáng ngày 16/4, Ban cán sự Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 – CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Đồng chí Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW dự và chỉ đạo hội nghị.

IMG_0728.JPG

Dự tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn có đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 -CT/TW về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, ngành BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả về công tác bảo hiểm y tế. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp, người lao động và cơ sở KCB về chính sách pháp luật BHYT đã có chuyển biến tích cực, người dân tin tưởng và hài lòng khi sử dụng thẻ BHYT.

Công tác phát triển đối tượng đã đạt được những kết quả tích cực, số người tham gia BHYT đã vượt chỉ tiêu đề ra. Hệ thống các văn bản hướng dẫn Luật BHYT ban hành tương đối đầy đủ. Hệ thống chính trị các cấp quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo tổ chức thực hiện để Luật BHYT đi vào cuộc sống. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT. Hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tiếp tục được củng cố, mở rộng theo quy định của pháp luật, bố trí các điểm thu, nhân viên thu đến từng thôn, bản, tổ dân phố. Nhờ đó, số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số; năm 2009, sau khi Chỉ thị 38-CT/TW được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 10 triệu người so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 58,2% dân số; đến năm 2023 có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, thời điểm chưa có Chỉ thị số 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT được tăng cường nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Trong giai đoạn 2017 - 2022, hệ thống thông tin giám định BHYT đã ghi nhận kết quả giám định giảm trừ số chi không hợp lý tổng số tiền từ chối thanh toán là 10.217,44 tỷ đồng (tự động là 1.738,58 tỷ đồng, chủ động là 8.478,88 đồng).

Ngành BHXH đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. BHXH Việt Nam giảm từ 115 TTHC (2015) xuống còn 25 TTHC (2023), 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu tập trung và đảm bảo an toàn thông tin cho 28 hệ thống ứng dụng phục vụ nghiệp vụ, đảm bảo 100% nghiệp vụ của ngành thực hiện trên phần mềm ứng dụng. Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối trực tuyến với các cơ sở KCB từ tuyến xã đến Trung ương. Ứng dụng trên thiết bị di dộng VssID - BHXH số thu hút khoảng 35 triệu người sử dụng. Phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai sử dụng đa nền tảng khi đi KCB bằng căn cước công dân, VssID - BHXH số, định danh điện tử VneID. Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT (12.851 cơ sở) trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng thay thẻ BHYT để làm thủ tục KCB BHYT.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW để thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT; tập trung các nguồn lực phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT.
Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT. Quản lý an toàn, hiệu quả các nguồn thu, chi tài chính; tăng cường công tác giám định BHYT, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Đẩy mạnh cải cách TTHC trong thực hiện chính sách BHYT; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Phát biểu chỉ đạo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngVũ Thanh Maiđề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT, thấy rõ quyền lợi khi tham gia BHYT, từ đó, hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện BHYT. Tiếp tục đưa các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ hằng năm; gắn thực hiện chỉ tiêu về BHYT với các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...
Ngành BHXH cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ, chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người dân.
Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC