Tổng kết 20 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”

Ngày 9 /10, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2021”.

tong ket 20 nam Chua tinh tien.JPG


Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Trải qua 20 năm thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”, cùng với các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh nói chung, tăng, ni, tín đồ Phật tử nói riêng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Các tăng, ni, tín đồ Phật tử luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thực hiện tốt con đường “Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh”, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động; tích cực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong việc giữ gìn, xây dựng chùa cảnh, giữ gìn cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; duy trì hệ thống nghi lễ, trai lễ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người xứ Thanh.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, phong trào tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía bắc Tổ quốc, đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Nhân dịp này, có 19 tập thể, 21 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 18 tập thể, 21 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” giai đoạn 2001-2021, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh. Thị xã Bỉm Sơn vinh dự có Chùa Khánh Quang và Đại đức Thích Tâm Chính – Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn, Trụ trì Chùa Khánh Quang được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hà Nghĩa

Tổng kết 20 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”

Đăng lúc: 12/10/2021 17:22:31 (GMT+7)

Ngày 9 /10, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2021”.

tong ket 20 nam Chua tinh tien.JPG


Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Trải qua 20 năm thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”, cùng với các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh nói chung, tăng, ni, tín đồ Phật tử nói riêng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Các tăng, ni, tín đồ Phật tử luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thực hiện tốt con đường “Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh”, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động; tích cực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong việc giữ gìn, xây dựng chùa cảnh, giữ gìn cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; duy trì hệ thống nghi lễ, trai lễ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người xứ Thanh.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, phong trào tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía bắc Tổ quốc, đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Nhân dịp này, có 19 tập thể, 21 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 18 tập thể, 21 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” giai đoạn 2001-2021, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh. Thị xã Bỉm Sơn vinh dự có Chùa Khánh Quang và Đại đức Thích Tâm Chính – Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn, Trụ trì Chùa Khánh Quang được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hà Nghĩa

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC