Tổng kết công tác hội thẩm nhân dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tòa án nhân dân Thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức tổng kết công tác hội thẩm nhân dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã.

Ban an.JPG


Năm 2021, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân Thị xã đã có 300 lượt hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 124 vụ án. Các vị hội thẩm nhân dân thị xã tham gia xét xử với tinh thần nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao. Khi tham gia xét xử, đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, trích lục, tài liệu, xây dựng đề cương xét hỏi đẩy đủ và tích cực tham gia xét hỏi đế làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến vụ án. Qúa trình xét hỏi tại phiên tòa đảm bảo khách quang, trung thực, cùng hội đồng xét xử ra bản án đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Với những nỗ lực của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân Thị xã, Tòa án nhân dân Thị xã đã đề nghị Chánh án Toàn án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội thẩm nhân dân năm 2021.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Đoàn Hội thẩm nhân dân Thị xã tiếp tục thực hiện các văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân và hoạt động của hội thẩm nhân dân, phối hợp với Tòa án nhân dân Thị xã trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, phát huy tranh tụng dân chủ công khai tại phiên tòa đảm bảo phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật theo tinh thần cải cách tư pháp, tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối ngoại trong giải quyết các án dân sự, hôn nhân gia đình. Cùng với đó, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xét xử, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho Hội thẩm nhân dân.

Hà Nghĩa

Tổng kết công tác hội thẩm nhân dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đăng lúc: 24/01/2022 11:07:09 (GMT+7)

Tòa án nhân dân Thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức tổng kết công tác hội thẩm nhân dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã.

Ban an.JPG


Năm 2021, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân Thị xã đã có 300 lượt hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 124 vụ án. Các vị hội thẩm nhân dân thị xã tham gia xét xử với tinh thần nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao. Khi tham gia xét xử, đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, trích lục, tài liệu, xây dựng đề cương xét hỏi đẩy đủ và tích cực tham gia xét hỏi đế làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến vụ án. Qúa trình xét hỏi tại phiên tòa đảm bảo khách quang, trung thực, cùng hội đồng xét xử ra bản án đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Với những nỗ lực của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân Thị xã, Tòa án nhân dân Thị xã đã đề nghị Chánh án Toàn án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội thẩm nhân dân năm 2021.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Đoàn Hội thẩm nhân dân Thị xã tiếp tục thực hiện các văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân và hoạt động của hội thẩm nhân dân, phối hợp với Tòa án nhân dân Thị xã trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, phát huy tranh tụng dân chủ công khai tại phiên tòa đảm bảo phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật theo tinh thần cải cách tư pháp, tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối ngoại trong giải quyết các án dân sự, hôn nhân gia đình. Cùng với đó, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xét xử, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho Hội thẩm nhân dân.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC