Truy cập

Hôm nay:
1044
Hôm qua:
4660
Tuần này:
10769
Tháng này:
86969
Tất cả:
6333717

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 25/5, UBND Thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN&PTDS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

pctt.jpg


Năm 2022, với tinh thần chủ động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai được thực hiện hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Các ngành, các đơn vị đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia công tác PCTT, TKCN&PTDS; tổ chức kiểm kê, đánh giá số lượng, chất lượng, bổ sung các loại vật tư dự trữ. Cùng với đó xây dựng phương án đảm bảo hậu cần khi có thiên tai, sự cố xảy ra.

Trong năm, thị xã chịu ảnh hưởng của 5 trận thiên tai. Trong đó có 1 cơn bão, 3 đợt mưa lớn, 1 đợt rét hại. Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai, Thị xã chỉ bị ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư do cơn bão số 4 gây ra. Tuy nhiên công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” của một số phường xã chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra của Ban chỉ huy PCTT, TKCN& PTDS thị xã chưa được thực hiện tốt; các thành viên Ban Chỉ huy chưa thường xuyên bám sát địa bàn được phân công…

Để chủ động ứng phó với thiên tai năm 2023, với phương châm "Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả", các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản pháp luật tới đông đảo nhân dân; triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTT, TKCN& PTDS; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT, TKCN& PTDS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó với thiên tai sát với thực tế; tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác PCTT, TKCN&PTDS, tập trung vào một số nội dung: Quản lý đê điều, nạo vét kênh mương, phòng cháy chữa cháy...

Kết luận hội nghị,Phó Chủ tịch UBND Thị xãTrịnh Quốc Đạt - đề nghị phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn công tác PCCC tại các khu dân cư; các xã phường rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Thị xã; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ thiết bị, phương tiện, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ; rà soát và cải tạo các công trình hồ đập; tăng cường công tác PCTT, TKCN&PTDS cho người dân; đồng thời khi xảy ra sự cố phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo để xử lý kịp thời.

Hà Nghĩa

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 25/5, UBND Thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN&PTDS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

pctt.jpg


Năm 2022, với tinh thần chủ động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai được thực hiện hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Các ngành, các đơn vị đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia công tác PCTT, TKCN&PTDS; tổ chức kiểm kê, đánh giá số lượng, chất lượng, bổ sung các loại vật tư dự trữ. Cùng với đó xây dựng phương án đảm bảo hậu cần khi có thiên tai, sự cố xảy ra.

Trong năm, thị xã chịu ảnh hưởng của 5 trận thiên tai. Trong đó có 1 cơn bão, 3 đợt mưa lớn, 1 đợt rét hại. Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai, Thị xã chỉ bị ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư do cơn bão số 4 gây ra. Tuy nhiên công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” của một số phường xã chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra của Ban chỉ huy PCTT, TKCN& PTDS thị xã chưa được thực hiện tốt; các thành viên Ban Chỉ huy chưa thường xuyên bám sát địa bàn được phân công…

Để chủ động ứng phó với thiên tai năm 2023, với phương châm "Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả", các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản pháp luật tới đông đảo nhân dân; triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTT, TKCN& PTDS; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT, TKCN& PTDS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó với thiên tai sát với thực tế; tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác PCTT, TKCN&PTDS, tập trung vào một số nội dung: Quản lý đê điều, nạo vét kênh mương, phòng cháy chữa cháy...

Kết luận hội nghị,Phó Chủ tịch UBND Thị xãTrịnh Quốc Đạt - đề nghị phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn công tác PCCC tại các khu dân cư; các xã phường rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Thị xã; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ thiết bị, phương tiện, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ; rà soát và cải tạo các công trình hồ đập; tăng cường công tác PCTT, TKCN&PTDS cho người dân; đồng thời khi xảy ra sự cố phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo để xử lý kịp thời.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC