Truy cập

Hôm nay:
1584
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30672
Tháng này:
94935
Tất cả:
6509252

Triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023.

HIEN MAU.jpg

Theo Kế hoạch, Ngày hội sẽ được tổ chức vào sáng ngày 3/12/2023 tại Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn. Đối tượng tham gia hiến máu là tất cả mọi người thực sự tình nguyện hiến máu của mình để cứu người, từ đủ 18 đến 60 tuổi đối với nam và đủ 18 đến 55 tuổi đối với nữ, cân nặng trên 45kg đảm và bảo khoẻ mạnh.

Thị xã được giao vận động tối đa tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu để thu được tối thiểu 370 đơn vị máu, mỗi tình nguyện viên đủ điều kiện hiến 1 đơn vị máu có thể tích 250ml hoặc 350ml. Mỗi người tham gia hiếu máu được một số chế độ và quyền lợi như: Được ăn nhẹ, uống nước tại chỗ với mức 30.000 đồng/người, nhận quà bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng/người (đối với 1 đơn vị máu thể tích 250ml) và 150.000 đồng/người (đối với 1 đơn vị máu thể tích 350ml trở lên); được hỗ trợ đi lại 50.000 đồng/người và được cấp Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện để sau này cần máu truyền cho chính bản thân mình thì các cơ sở y tế công lập sẽ bồi hoàn bằng số đơn vị máu đã hiến.

Để thực hiện thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Hội Chữ thập đỏ thị xã, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giám Thị uỷ tuyên truyền Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, người tình nguyện của tổ chức, đơn vị mình tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

Hà Nghĩa

Triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023.

HIEN MAU.jpg

Theo Kế hoạch, Ngày hội sẽ được tổ chức vào sáng ngày 3/12/2023 tại Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn. Đối tượng tham gia hiến máu là tất cả mọi người thực sự tình nguyện hiến máu của mình để cứu người, từ đủ 18 đến 60 tuổi đối với nam và đủ 18 đến 55 tuổi đối với nữ, cân nặng trên 45kg đảm và bảo khoẻ mạnh.

Thị xã được giao vận động tối đa tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu để thu được tối thiểu 370 đơn vị máu, mỗi tình nguyện viên đủ điều kiện hiến 1 đơn vị máu có thể tích 250ml hoặc 350ml. Mỗi người tham gia hiếu máu được một số chế độ và quyền lợi như: Được ăn nhẹ, uống nước tại chỗ với mức 30.000 đồng/người, nhận quà bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng/người (đối với 1 đơn vị máu thể tích 250ml) và 150.000 đồng/người (đối với 1 đơn vị máu thể tích 350ml trở lên); được hỗ trợ đi lại 50.000 đồng/người và được cấp Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện để sau này cần máu truyền cho chính bản thân mình thì các cơ sở y tế công lập sẽ bồi hoàn bằng số đơn vị máu đã hiến.

Để thực hiện thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Hội Chữ thập đỏ thị xã, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giám Thị uỷ tuyên truyền Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, người tình nguyện của tổ chức, đơn vị mình tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC