Truy cập

Hôm nay:
3685
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35726
Tháng này:
107299
Tất cả:
5324956

Triển khai Mô hình chăn nuôi Vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Chiều ngày 14/9/2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tổ chức bàn giao vịt giống, thức ăn hỗn hợp cho 2 hộ dân tham gia mô hình tại khu phố 5, phường Phú Sơn. Tham dự có đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, Lãnh đạo và trưởng ban ngành đoàn thể phường Phú Sơn.

Triển khai Mô hình chăn nuôi Vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm 1.jpg

Mô hình“Chăn nuôi
vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm” được triển khai tại khu phố 5, phường Phú Sơn có quy mô 1.000 con, với 2 hộ tham gia, mỗi hộ nuôi 500 con. Các hộ được lựa chọn tham gia mô hình đều là những hộ có điều kiện về chuồng trại, lao động, vốn đối ứng và tự nguyện tham gia mô hình; được lựa chọn công khai tại phường, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% kinh phí theo định mức kỹ thuật và dự toán được phê duyệt, bao gồm: vịt trời giống 01 ngày tuổi đã tiêm vắc xin theo quy trình và thức ăn hỗn hợp.

Triển khai Mô hình chăn nuôi Vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm 2.jpg


Trước đó, Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tiến hành tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ; nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề như: giống, dinh dưỡng thức ăn, kỹ thuật nuôi úm, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho vịt… Sau khi được tập huấn, các hộ đã áp dụng vào công tác tu sửa chuồng trại, chuẩn bị ô úm, máng ăn, máng uống, bóng điện... Toàn bộ chuồng trại, dụng cụ chăn nuôiđã được các hộ tiêu độc khử trùng và để trống chuồng trước khi vào vịt theo yêu cầu kỹ thuật.
Lê Văn Linh- Giám đốc TTDVNN Bỉm Sơn

Triển khai Mô hình chăn nuôi Vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Chiều ngày 14/9/2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tổ chức bàn giao vịt giống, thức ăn hỗn hợp cho 2 hộ dân tham gia mô hình tại khu phố 5, phường Phú Sơn. Tham dự có đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, Lãnh đạo và trưởng ban ngành đoàn thể phường Phú Sơn.

Triển khai Mô hình chăn nuôi Vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm 1.jpg

Mô hình“Chăn nuôi
vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm” được triển khai tại khu phố 5, phường Phú Sơn có quy mô 1.000 con, với 2 hộ tham gia, mỗi hộ nuôi 500 con. Các hộ được lựa chọn tham gia mô hình đều là những hộ có điều kiện về chuồng trại, lao động, vốn đối ứng và tự nguyện tham gia mô hình; được lựa chọn công khai tại phường, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% kinh phí theo định mức kỹ thuật và dự toán được phê duyệt, bao gồm: vịt trời giống 01 ngày tuổi đã tiêm vắc xin theo quy trình và thức ăn hỗn hợp.

Triển khai Mô hình chăn nuôi Vịt trời an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm 2.jpg


Trước đó, Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tiến hành tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ; nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề như: giống, dinh dưỡng thức ăn, kỹ thuật nuôi úm, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho vịt… Sau khi được tập huấn, các hộ đã áp dụng vào công tác tu sửa chuồng trại, chuẩn bị ô úm, máng ăn, máng uống, bóng điện... Toàn bộ chuồng trại, dụng cụ chăn nuôiđã được các hộ tiêu độc khử trùng và để trống chuồng trước khi vào vịt theo yêu cầu kỹ thuật.
Lê Văn Linh- Giám đốc TTDVNN Bỉm Sơn

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC