Truy cập

Hôm nay:
3928
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35969
Tháng này:
107542
Tất cả:
5325199

Triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi phương thức thanh toán hiện đại, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số năm 2023 và đến năm 2025 trên địa bàn Thị xã, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản số 3028/UBND-VHTT ngày 13/9/2023 chỉ đạo việc Triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND xã, phường cử nhân lực tham gia phối hợp, hỗ trợ các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông thực hiện cài đặt tài khoản thanh toán online, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử và tư vấn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng cho các hộ tiểu thương và người dân khi mua sắm tại chợ, tại các tuyến phố, các cơ sở trông giữ xe trong thời gian triển khai mô hình.

Ban Quản lý Chợ Bỉm Sơn, Chợ Năm tầng, Chợ 53 và Chợ xí nghiệp 4 tuyên truyền cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ biết chủ trương của Thị xã trong triển khai mô hình “chợ thanh toán không dùng tiền mặt” là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua bán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng tại các chợ trên địa bàn Thị xã. Đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông trong quá trình thực hiện cài đặt tài khoản, hướng dẫn cho tiểu thương và người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi tham gia mua sắm tại Chợ.

Các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Thị xã phối hợp với UBND xã, phường và Ban Quản lý các chợ thực hiện cài đặt tài khoản thanh toán online, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử và tư vấn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng, đảm bảo an ninh trật tự, trên tinh thần tuyền truyền, vận động, hướng dẫn để các hộ tiểu thương và người dân tự nguyện tham gia. Trang bị mã QR+Tencard QR miễn phí cho các hộ tiểu thương tại các chợ, các hộ kinh doanh trên địa bàn để khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt khi tham gia giao dịch, mua sắm.

Thời gian thực hiện trong tháng 9/2023 tại các Chợ trên địa bàn Thị xã (lịch cụ thể do các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông phối hợp với UBND xã, phường và Ban Quản lý các chợ để thực hiện).
Nguyễn Tới

Triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi phương thức thanh toán hiện đại, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số năm 2023 và đến năm 2025 trên địa bàn Thị xã, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản số 3028/UBND-VHTT ngày 13/9/2023 chỉ đạo việc Triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND xã, phường cử nhân lực tham gia phối hợp, hỗ trợ các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông thực hiện cài đặt tài khoản thanh toán online, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử và tư vấn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng cho các hộ tiểu thương và người dân khi mua sắm tại chợ, tại các tuyến phố, các cơ sở trông giữ xe trong thời gian triển khai mô hình.

Ban Quản lý Chợ Bỉm Sơn, Chợ Năm tầng, Chợ 53 và Chợ xí nghiệp 4 tuyên truyền cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ biết chủ trương của Thị xã trong triển khai mô hình “chợ thanh toán không dùng tiền mặt” là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua bán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng tại các chợ trên địa bàn Thị xã. Đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông trong quá trình thực hiện cài đặt tài khoản, hướng dẫn cho tiểu thương và người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi tham gia mua sắm tại Chợ.

Các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Thị xã phối hợp với UBND xã, phường và Ban Quản lý các chợ thực hiện cài đặt tài khoản thanh toán online, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử và tư vấn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng, đảm bảo an ninh trật tự, trên tinh thần tuyền truyền, vận động, hướng dẫn để các hộ tiểu thương và người dân tự nguyện tham gia. Trang bị mã QR+Tencard QR miễn phí cho các hộ tiểu thương tại các chợ, các hộ kinh doanh trên địa bàn để khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt khi tham gia giao dịch, mua sắm.

Thời gian thực hiện trong tháng 9/2023 tại các Chợ trên địa bàn Thị xã (lịch cụ thể do các Ngân hàng và các Doanh nghiệp Viễn thông phối hợp với UBND xã, phường và Ban Quản lý các chợ để thực hiện).
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC