Trung tâm học tập cộng đồng phường Lam Sơn khai giảng năm học 2021 – 2022 và phát động Tuần lễ Học tập suốt đời

Vừa qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường Lam Sơn đã tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 và phát động Tuần lễ Học tập suốt đời. Tới dự có đại diện Phòng Tư pháp.

khai giảng TTHTCD Lam Sơn.JPG


Năm học 2019 – 2020, Trung tâm học tập học tập cộng đồng phường Lam Sơn đã mở 9 lớp học tập với 460 lượt học viên. Trong đó gồm có các chuyên đề tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởngtưởng về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng cuộc sống và an toàn thực phẩm, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.Chất lượng các lớp học đạt hiệu quả cao, sau các khóa học, phần lớn học viên đã biết vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào cuộc sống.

Năm học 2021 – 2022, Trung tâm học tập cộng đồng phường tiếp tục tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ nhân dân trong phường nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc Học tập suốt đời; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương pháp tổ chức thực hiện nhằm đám ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Theo kế hoạch mở lớp của Trung tâm học tập cộng đồng phường Lam Sơn, trong năm học 2021 – 2022, Trung tâm dự kiến mở 15 lớp với 2.126 học viên với nhiều chuyên đề có ý nghĩa thiết thực đối với người dân.

Cũng tại Lễ khai giảng, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường đã phát động tuần lễ “Học tập suốt đời” với chủ đề: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

Ngay sau buổi lễ, Trung tâm đã triển khai lớp chuyên đề pháp luật. Lớp học có sự tham gia của hơn 30 học viên. Các học viên được đại diện Phòng Tư pháp Thị xã truyền đạt một số nội dung mới của Luật cư trú 2020.

Hà Nghĩa

Trung tâm học tập cộng đồng phường Lam Sơn khai giảng năm học 2021 – 2022 và phát động Tuần lễ Học tập suốt đời

Đăng lúc: 12/10/2021 17:22:25 (GMT+7)

Vừa qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường Lam Sơn đã tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 và phát động Tuần lễ Học tập suốt đời. Tới dự có đại diện Phòng Tư pháp.

khai giảng TTHTCD Lam Sơn.JPG


Năm học 2019 – 2020, Trung tâm học tập học tập cộng đồng phường Lam Sơn đã mở 9 lớp học tập với 460 lượt học viên. Trong đó gồm có các chuyên đề tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởngtưởng về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng cuộc sống và an toàn thực phẩm, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.Chất lượng các lớp học đạt hiệu quả cao, sau các khóa học, phần lớn học viên đã biết vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào cuộc sống.

Năm học 2021 – 2022, Trung tâm học tập cộng đồng phường tiếp tục tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ nhân dân trong phường nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc Học tập suốt đời; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương pháp tổ chức thực hiện nhằm đám ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Theo kế hoạch mở lớp của Trung tâm học tập cộng đồng phường Lam Sơn, trong năm học 2021 – 2022, Trung tâm dự kiến mở 15 lớp với 2.126 học viên với nhiều chuyên đề có ý nghĩa thiết thực đối với người dân.

Cũng tại Lễ khai giảng, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường đã phát động tuần lễ “Học tập suốt đời” với chủ đề: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

Ngay sau buổi lễ, Trung tâm đã triển khai lớp chuyên đề pháp luật. Lớp học có sự tham gia của hơn 30 học viên. Các học viên được đại diện Phòng Tư pháp Thị xã truyền đạt một số nội dung mới của Luật cư trú 2020.

Hà Nghĩa

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC