Truy cập

Hôm nay:
2869
Hôm qua:
2212
Tuần này:
5081
Tháng này:
9874
Tất cả:
5337914

UBND tỉnh Thanh Hóa giao ban trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

Sáng ngày 4/8/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại đầu cầu UBND tỉnh.

Giao ban.jpg


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã; Trưởng Chi cục Thống kê; Trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao thứ hạng các chỉ số trong thời gian tới. Theo đó, các chỉ số đánh giá của tỉnh do Trung ương công bố có bước nhảy vọt, cụ thể: Chỉ số PAPI đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay (tăng 21 bậc so với năm 2020); Chỉ số PAR INDEX đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay (tăng 15 bậc so với năm 2020). Chỉ số SIPAS có sự ổn định về giá trị và nằm ở nhóm các tỉnh có tỷ lệ hài lòng cao hơn trung bình cả nước; Chỉ số PCI có 6/10 chỉ số thành phần tăng thứ hạng và 5/10 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2020, tuy nhiên giảm 15 bậc so với năm 2020, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố.
Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định 3161 và 3162 năm 2014 của UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, thay thế Quyết định số 25/2019 của UBND tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phản ánh, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh về một số điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đề nghị sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho các huyện; và đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc, quan điểm của tỉnh là khó khăn, vướng mắc ở đâu xử lý đến đó; giao trách nhiệm xử lý theo phân cấp, phân quyền. Quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc phải thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm đúng quy định của pháp luật; các sở, ngành, địa phương phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mình; phải xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương trong quá trình giải quyết hồ sơ, văn bản phải tuân thủ nguyên tắc đúng hạn; xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ có biểu hiện sách nhiễu. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI trên tinh thần vì sự phát triển chung của tỉnh, bảo đảm hài hòa quyền, lợi tích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đối với dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định 3161/2014 và Quyết định số 3162/2014/ ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh và dự thảo Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, thay thế Quyết định số 25/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp hợp lý của các địa phương để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; với mục tiêu: Xây dựng được các giải pháp đồng bộ để cơ bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương và của tỉnh.
Nguyễn Tới

UBND tỉnh Thanh Hóa giao ban trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

Sáng ngày 4/8/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại đầu cầu UBND tỉnh.

Giao ban.jpg


Tham dự tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã; Trưởng Chi cục Thống kê; Trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao thứ hạng các chỉ số trong thời gian tới. Theo đó, các chỉ số đánh giá của tỉnh do Trung ương công bố có bước nhảy vọt, cụ thể: Chỉ số PAPI đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay (tăng 21 bậc so với năm 2020); Chỉ số PAR INDEX đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay (tăng 15 bậc so với năm 2020). Chỉ số SIPAS có sự ổn định về giá trị và nằm ở nhóm các tỉnh có tỷ lệ hài lòng cao hơn trung bình cả nước; Chỉ số PCI có 6/10 chỉ số thành phần tăng thứ hạng và 5/10 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2020, tuy nhiên giảm 15 bậc so với năm 2020, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố.
Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định 3161 và 3162 năm 2014 của UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, thay thế Quyết định số 25/2019 của UBND tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phản ánh, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh về một số điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đề nghị sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho các huyện; và đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc, quan điểm của tỉnh là khó khăn, vướng mắc ở đâu xử lý đến đó; giao trách nhiệm xử lý theo phân cấp, phân quyền. Quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc phải thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm đúng quy định của pháp luật; các sở, ngành, địa phương phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mình; phải xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương trong quá trình giải quyết hồ sơ, văn bản phải tuân thủ nguyên tắc đúng hạn; xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ có biểu hiện sách nhiễu. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI trên tinh thần vì sự phát triển chung của tỉnh, bảo đảm hài hòa quyền, lợi tích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đối với dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định 3161/2014 và Quyết định số 3162/2014/ ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh và dự thảo Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, thay thế Quyết định số 25/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp hợp lý của các địa phương để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; với mục tiêu: Xây dựng được các giải pháp đồng bộ để cơ bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương và của tỉnh.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC