Truy cập

Hôm nay:
3482
Hôm qua:
4506
Tuần này:
3482
Tháng này:
79682
Tất cả:
6326430

Uỷ ban MTTQ Thị xã lấy ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngày 28/2, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 13 lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã.

hội nghị lấy ý kiến.jpg
Tại hội nghị, đại diện UB MTTQ Thị xã đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Đại hội; Tờ trình xin ý kiến phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và Hướng dẫn triển khai lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX.


hội nghị lấy ý kiến4.jpg

Theo đó, chủ đề của Đại hội là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thị xã; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn đân; tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng Bỉm Sơn trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh và hiện đại”. Nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Tình hình Khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 156 đại biểu, gồm 55 đại biểu đương nhiên, 96 đại biểu phân bổ, 5 đại biểu chỉ định, mỗi xã phường thành lập 1 đoàn đại biểu gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu được phân bổ và đại biểu được chủ định cư trú trên địa bàn.


hội nghị lấy ý kiến2.jpg

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã và các đại biểu đã tham gia góp ý một số nội dung liên quan đến Chủ đề Đại hội; đánh giá tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ 2019 – 2024; chỉ tiêu các thành phần tham dự Đại hội và một số nội dung khác.


hội nghị lấy ý kiến3.jpg

Bên cạnh các ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội nghị, Uỷ ban MTTQ Thị xã tiếp tục lấy ý kiến của các vị uỷ viên Uỷ ban MTTQ Thị xã bằng hình thức văn bản.
Hà Nghĩa

Uỷ ban MTTQ Thị xã lấy ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngày 28/2, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 13 lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã.

hội nghị lấy ý kiến.jpg
Tại hội nghị, đại diện UB MTTQ Thị xã đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Đại hội; Tờ trình xin ý kiến phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và Hướng dẫn triển khai lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX.


hội nghị lấy ý kiến4.jpg

Theo đó, chủ đề của Đại hội là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thị xã; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn đân; tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng Bỉm Sơn trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh và hiện đại”. Nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Tình hình Khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 156 đại biểu, gồm 55 đại biểu đương nhiên, 96 đại biểu phân bổ, 5 đại biểu chỉ định, mỗi xã phường thành lập 1 đoàn đại biểu gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu được phân bổ và đại biểu được chủ định cư trú trên địa bàn.


hội nghị lấy ý kiến2.jpg

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã và các đại biểu đã tham gia góp ý một số nội dung liên quan đến Chủ đề Đại hội; đánh giá tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ 2019 – 2024; chỉ tiêu các thành phần tham dự Đại hội và một số nội dung khác.


hội nghị lấy ý kiến3.jpg

Bên cạnh các ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội nghị, Uỷ ban MTTQ Thị xã tiếp tục lấy ý kiến của các vị uỷ viên Uỷ ban MTTQ Thị xã bằng hình thức văn bản.
Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC